Miksi lapsen kuulolla on niin suuri merkitys

Kieli alkaa kehittyä heti lapsen synnyttyä. Eli mitä aikaisemmin kuulonalenemaa havaitaan ja hoidetaan, sitä parempi. Tarjoa lapsellesi parempi tulevaisuus yhdistämällä tukesi parhaisiin kuulokojeisiin, työkaluihin ja tekniikkoihin.

Äänten tärkeys

Kieli opitaan äänille altistumisen kautta. Lapset oppivat sanoja poimimalla niitä kuulemastaan puheesta. Mutta kielen kehitys ei ole ainoa asia, joka on riippuvainen lapsen kuulosta. Lapsen kuuntelutaito vaikuttaa myös hänen kykyynsä oppia sekä lukemaan että kirjoittamaan, ja sillä on myös suuri vaikutus hänen  sosiaalisille taidoilleen.

Kehittääkseen suullista kielitaitoaan lapsen tulee pystyä kuulemaan puhetta selvästi sekä kuulemaan oma puheensa. Jos lapsella on kuulonalenema, kielen peruskehitys usein myöhästyy normaalista. Kun lapsi kasvaa, hän kohtaa monia haasteita elämänsä eri vaiheissa, aina vauvaiästä koululaiseksi ja siitä eteenpäin. Huono kuulo vaikuttaa hänen elämäänsä eri tavoin eri aikoina, aina kodin turvassa pysymisestä yksin haastavissa ympäristöissä, kuten koulussa ja harrastuksissa, liikkumiseen.

Ei vain vahvistusta  vaan mahdollisuuksia

Vaikkakin huono kuulo liittyy  korviin, sen todelliset vaikutukset ovat aivoissa. Aivomme auditoriset keskukset tulkitsevat kuulemiamme ääniä, joten niiden rakenteiden pitää saada tarpeeksi ärsykkeitä kehittyäkseen. Korvat vastaanottavat ääniä ja välittävät ne aivoille, jotka tulkitsevat äänet luoden niille merkityksiä. 

Oticonin kuulokojeet, joihin sisältyy ainutlaatuinen BrainHearing™-teknologia, keskittyvät antamaan lapsen aivoille selkeimmän mahdollisen äänisignaalin, jotta tämä voi ottaa kaiken irti kuulostaan.

Kuulokojeet, joissa on BrainHearing™-teknologia – tukevat lapsen kielen kehitystä:

Aivot kehittyvät lapsen kasvaessa

Monet vanhemmat uskovat, että kuulokoje palauttaa lapsen kuulon. Valitettavasti se ei ole totta. Kuulokoje voi kuitenkin auttaa parantamaan lapsesi elämänlaatua ja tukee oppimista ratkaisevalla tavalla. Nykyisellä teknologialla lapselle voidaan sovittaa kuulokoje jo muutaman viikon tai kuukauden kuluttua syntymästä.

Opimme uutta koko elämämme ajan. Syntymästä lähtien opimme asioita vanhempiamme, perheenjäseniä ja ystäviä jäljittelemällä ja tarkkailemalla. Oppimisprosessi jatkuu myöhemmin koulussa, töissä ja muussa elämässä. Huonokuuloinen lapsi voi elää yhtä täysipainoista ja tuloksekasta elämää kuin muutkin lapset. Hän vain tarvitsee enemmän tukea oppimisessa.

Kuulokojeen käytön ensimmäinen vaihe
Jotta lapsesi voisi oppia täydellisen ja vivahteikkaan verbaalisen kielen, hänen tulee pystyä kuulemaan kaikki häntä ympäröivät puheäänet. On tärkeää kuulla mahdollisimman paljon valveillaolon aikana. Aivan kuten tarvitsemme valoa liikkuaksemme itsevarmasti, ymmärtääksemme ja nauttiaksemme täysin kaikesta ympärillä tapahtuvasta, lapsesi tarvitsee kuulolaitteita pystyäkseen saamaan mahdollisimman paljon irti ympäristöstään ja tukea kielen kehitykseen.

Auttaa tärkeiden aivorakenteiden kehityksessä
Jopa aivan vähän kuuleva lapsi voi hyötyä kuulokojeesta, koska voimistettu ääni stimuloi ja tukee aivojen kuulokeskusten kehitystä. Kyseiset aivorakenteet kehittyvät ja kytkeytyvät toisiinsa parhaiten lapsen ollessa pieni. Tämän vuoksi lapsen sanavaraston kehitys on tärkeää: Lapsen sanavarasto usein jopa nelinkertaistuu tämän ensimmäisen ja toisen ikävuoden välillä. Sen vuoksi on tärkeää hankkia kuulolaite mahdollisimman varhain.

Selkeä kommunikaatio

Huonokuuloisen lapsen täytyy usein olla lähellä puhujaa huomatakseen ja ymmärtääkseen mitä tämä sanoo. Noudattamalla näitä muutamaa perussääntöä voit tukea lasta arjen tilanteissa ja auttaa häntä ymmärtämään ja kehittämään puhetta paremmin.

Käytämme kommunikoidessamme muutakin kuin verbaalista viestintää. Käytä käsiäsi, kehonkieltä ja kasvojenilmeitä. Lapsen täyttyy käyttää paljon energiaa seuratakseen ihmisten puhetta, joten huolehdi, että kommunikoit selkeästi ja pidät nämä kolme perussääntöä mielessä. Voit myös jakaa kommunikaatiovinkkisi lapsen kanssa. Opettajan avulla lapsi voi käyttää niitä myös omista kuulotarpeistaan huolehtimiseen koulussa.

 • Pidä kasvot näkyvillä

  Jos kasvosi ovat hyvässä valossa, lapsi näkee helposti kasvonilmeesi ja voi lukea huulilta. Vältä nojaamasta kasvoja käteen tai puhumasta sanomalehden takaa.

 • Puhu selvästi

  Puhu selvästi ja normaalilla nopeudella. Muista, ettei ole tarvetta huutaa. Jos lapsella on vaikeuksia ymmärtää sinua, yritä muotoilla lause uudelleen toistamisen sijaan.

 • avoid-background-noise

  Vältä taustamelua

  Yritä välttää taustamelua, kun puhut. Sulje televisio ja avoimet ikkunat. Siirry lähemmäksi lasta, jotta äänesi kuuluu kovemmin, tai yritä löytää hiljaisempi paikka.

Muita kommunikaatiotekniikoita

Puheterapeutilla käynti tai uusien kommunikaatiotekniikoiden opetteleminen voi myös olla toimiva ratkaisu. Näihin tekniikkoihin sisältyy huuliltaluku, selvä ja vihjeistetty puhe sekä viittomakieli. Lue lisää tekniikoista Tuki-osiossa.

 • Vastasyntyneestä taaperoksi (0–36 kuukautta)

  Jos lapsella on kuulon-alenema, hänen puheen kehityksensä vaatii alusta alkaen huolellista hoitoa ja tukea.

 • Leikki-ikäinen (3-6-vuotias)

  Sosiaalisten taitojen kehittyminen meluisassa päiväkotiympäristössä tai leikkikentällä voi olla haaste lapselle, jolla on huono kuulo.

 • Koululainen (7–12-vuotias)

  Luokkahuone on haastava kuuloympäristö. Lue lisää kuuloratkaisuista ja siitä, kuinka voit tukea lastasi.

 • Teini-iästä aikuisuuteen  (12+-vuotias)

  Kuuloratkaisuja teineille ja nuorille aikuisille ja kuinka voit vanhempana toimia mentorina nuorelle.