Tuki vanhemmille

Olemme oppineet, että rehellisyys, avoimuus ja tiedonhaluisuus ovat rakentavin tapa käsitellä kuulonalenemaa perheessä. Näin ollen sinun kannattaa pyytää epäröimättä apua ja kysyä neuvoa kuuloalan ammattilaisilta, opettajilta ja muilta samassa tilanteessa olevilta vanhemmilta.

Et ole yksin

Et ole ainoa vanhempi, jolla on huonokuuloinen lapsi.

On monia muita vanhempia, joilla on edessään samanlainen taival, ja jotka jakavat kokemuksesi. He voivat innostaa ja motivoida sinua tai vain kuunnella huoliasi. Etsi internetistä keskustelufoorumeja tai paikallisia vanhempien yhteisöjä. Keskustelu muiden huonokuuloisten lasten vanhempien kanssa voi antaa sinulle vahvan tuen ja tosielämän tietoa etsiessäsi tapoja tukea lasta. Muista, että lapsesi hyötyy myös muiden huonokuuloisten lasten tapaamisesta.

Liity Facebook-yhteisöömme

Osallista isovanhemmat ja sisarukset

Suurin osa huonokuuloisista lapsista syntyy perheisiin, joissa vain kyseinen lapsi tai hänen lisäkseen vain pari sukulaista kärsii kuulovaikeuksista. Sekä isovanhempien että sisarusten täytyy opetella sopivia tapoja kommunikoida lapsen kanssa.

Lue lisää

questions-to-ask

Kysymyksiä, jotka on hyvä esittää kuuloalan ammattilaiselle

Lapsesi on käytävä usein kuulokeskuksessa. Käytä aikaa kysymysten esittämiseen kuuloalan ammattilaiselle. Jäljempää löydät muutamia ehdotuksia. 

Muista, että kun lapsi on oppinut puhumaan, anna hänen vastata omien kokemustensa, tunteidensa ja tarpeidensa perusteella näiden tapaamisten aikana. He ovat oman itsensä asiantuntijoita, ja vastuun ottaminen kuulonalenemaan liittyen on tärkeää heidän halukkuudelleen käyttää kuulokojetta.

Kommunikointitekniikat

Kysy kuuloalan ammattilaiselta, onko joku näistä tekniikoista tai terapioista sinulle sopiva.

Huulilta luku
Huulilta näkyy sanojen artikulaatio, esim. sana "manna" verrattuna sanaan "lanka". Sen vuoksi huuliltaluku on tärkeää, erityisesti huonokuuloiselle lapsille, koska toisinaan heidän täytyy nähdä ymmärtääkseen puhetta. Näin huuliltaluku tukee puhuttua kieltä.

Puheterapia
Kuulonalenema voi vaikeuttaa äänteiden tuottamiseen tarvittavien hienovaraisten erojen kuulemista. Monia ääniä ei voi erottaa pelkästään huulilta lukemalla. Puheterapeutti voi auttaa lastasi kommunikoimaan tehokkaammin.

Selkeä puhe
Tämä yksinkertainen puhetapa auttaa ihmisiä, joilla on alentunut kuulo, ymmärtämään jopa meluisissa ympäristöissä. Menetelmä on helppo oppia ja käyttää, ja se tarkoittaa pohjimmiltaan jokaisen sanan ja lauseen lausumista täsmällisesti - ilman, että sanojen loput jäävät pois.

Vinkkipuhe
Tämä tekniikka on suunniteltu täydentämään puhuttua kieltä. Ensin opitaan, missä kohtaa suuta tietyt äänteet muodostetaan. Sitten kyseiset äänteet yhdistetään tiettyihin merkkeihin tukemaan puhuttuja sanoja. Sinä ja muu perhe voitte oppia tämän menetelmän erityisellä harjoittelulla, ja voitte auttaa lasta kehittämään puhetta ja kielitaitoja.

Viittomakieli
Lapset, joilla on erittäin vaikea kuulonalenema, käyttävät usein viittomakieltä, jota auditiiviset ja visuaaliset merkit tukevat. Lapset, joilla on perusteellinen kuulovika, voivat usein oppia käyttämään viittomakieltä ja puhumaan samanaikaisesti. Jos päätät opetella viittomakielen, koko perheen on oltava aktiivisesti mukana.

Katso 3 selkeän viestinnän sääntöä

Lataa viestintästrategiat


Aiheeseen liittyvät verkkosivustot

Tässä on luettelo aiheeseen liittyvistä verkkosivustoista (englanniksi):