Kuulo

Kuulo on ainut aistimme, joka on aina aktiivinen – myös silloin, kun nukumme.

Kuulomme on tärkeä.

Huono kuulo vaikuttaa arkisiin tilanteisiin ja elämänlaatuumme.  

Kuulomme tarjoaa meille jatkuvasti tärkeää tietoa sekä herättää meissä tunteita ja muistoja. Kuulomme on tärkeä:

Töissä:

 • Kokouksiin osallistuminen 
 • Puhelimessa puhuminen 
 • Keskustelujen seuraaminen kiireen keskellä

Sosiaalisissa tilanteissa:

 • Ystävien kanssa jutteleminen
 • Pöytäkeskustelut ravintolassa
 • Lastenlasten kanssa puuhastelu
 • Puhelimessa puhuminen
 • Television katselu muiden kanssa

Oman turvallisuutemme vuoksi:

 • Vilkkaasti liikennöityjen teiden lähellä käveleminen
 • Vaarasta varoittavien äänten kuuleminen, kuten palohälyttimet tai kulkuneuvojen varoitusäänet
 • Avunhuutoon reagoiminen

Opiskellessa:

 • Antaa tilaisuuden keskittyä vähällä vaivalla
 • Jotta voimme kommunikoida opettajien kanssa
 • Jotta ymmärrämme tiedon oikein

Et varmaan haluaisi menettää myöskään musiikkia, lasten naurua tai rakkaan ihmisen kuiskaamia rakastavia sanoja. Tai rauhoittavia luonnon ääniä: mustarastaan iltalaulua, syksyn lehtien havinaa tuulessa, aaltojen kuohua rannalla tai nuotion kotoisaa rätinää.

Miten kuulo toimii

Meillä on kaksi korvaa ja aivot kuulemiseen. Hyvästä syystä.

Luonnollinen kuulo
Terve kuulojärjestelmä tunnistaa sekä matalat äänet (kontrabasso tai liikenne) että korkeat (viulu tai linnunlaulu). Teknisesti ilmaistuna tämä tarkoittaa, että kuulemme taajuudet 20 ja 20 000 hertsin välillä. Lisäksi kuulo voi käsitellä erittäin hiljaisia (hyttysten ininä) ja erittäin voimakkaita ääniä (suihkumoottorin käynnistyminen). Tämä tarkoittaa äänenvoimakkuutena 0–120 desibeliä.

Puheesta selvää saaminen
Aivomme ovat erittäin taitavia ymmärtämään kieltä, ja ne tulkitsevat sitä sen kaikissa eri muodoissa ja tilanteissa. Istuimme sitten kahvilassa tai luennolla tai puhumme puhelimessa, aivomme suodattavat suuren määrän merkityksettömiä ääniä keskittyäkseen juuri niihin, jotka haluamme kuulla. Tämän ominaisuuden ansiosta pystymme erottamaan yksittäisiä soittimia sinfoniaorkesterista tai osallistumaan keskusteluihin meluisassa ympäristössä.

Tilan kuuleminen
Aivomme poimivat ääniä 360 asteen alueelta – päämme jokaiselta puolelta. Aivomme pystyvät myös erottelemaan, saapuuko ääni edestä vai takaa, ylhäältä vai alhaalta. Tämä kertoo meille, mistä ääni tulee, kuinka suuri ympäröivä tila on sekä onko siinä esteitä.

Kuinka kuulemme

Kuulon anatomia

"Hello"

Auditory
canal
Eardrum
Hammer
Anvil
Stirrup
Eardrum
Nerve fibres
Cochlea
Back

The brain

Once impulses are sent to the breain, it processes the data so that we can select waht is relevant to the situation and follow it.

The inner ear

Processing begins in the inner ear and sound waves are transformed into electrical impulses. The snail-shaped cochlea is filled with fluid, sound waves cause this fluid to move and the movement is picked up by the sensory cells which send the electrical impulses to your brain.

The middle ear

Three tiny bones and the eardrum make up the middle ear. The hammer, the anvil and the stirrup. The stirrup is actually the smallest bone in your body. They work together to amplify sound waves.

The outer ear

Ever wondered why an ear is shaped as it is? The shape of your ear ensures that sound waves are captured and directed through the auditory cancl into your eardrum.

Aivomme työskentelevät lujasti

Monilla meistä on hankaluuksia seurata keskusteluja tietyissä paikoissa, kuten meluisissa ravintoloissa. Tämä johtuu siitä, että puhe koostuu useista eri äänistä, jotka yhdistetään toisiinsa päässämme nopeaan tahtiin. Aivomme pyrkivät jatkuvasti priorisoimaan ja järjestelemään ympäröiviä ääniä.

Monille tulee yllätyksenä, että kun kyse on kuulosta, aivomme tekevät enemmän töitä kuin korvamme. Tästä syystä meluisissa ympäristöissä, kuten täynnä olevassa ravintolassa, keskustelun seuraaminen voi olla turhauttavaa. Myös ihmiset, joilla ei ole huonoa kuuloa, kokevat tämän haasteelliseksi. Tavallisesti aivomme osaavat kognitiivisen prosessin avulla järjestellä kaiken sen tiedon, johon keskityt: Pelkistetysti aivot siis järjestelevät ääniympäristöä, valikoivat halutut äänet ja seuraavat niitä. Ihmisillä, joilla on huono kuulo, aivot kuitenkin joutuvat työskentelemään huomattavasti enemmän äänten tulkitsemiseksi, koska niiden vastaanottamat signaalit ovat hiljaisempia, vähemmän yksityiskohtaisia tai epäselviä.

Jotkin äänet kuuluvat paremmin kuin toiset
Korkeat konsonanttiäänteet kuten f, s ja t jäävät helposti kovempien, matalampien vokaaliäänteiden kuten a, o ja u alle. Tämän seurauksena henkilö, jolla on kuulonalenema, saattaa valittaa kuulevansa toisten puhuvan mutta ei sitä, mitä nämä sanovat.

Mitä heikentynyt kuulo tarkoittaa

Jos korva altistuu voimakkaille äänille pitkiä aikoja, sisäkorvan pienet aistinsolut ja hermosyyt voivat vaurioitua. Tämän tuloksena voi olla pysyvä kuulovaurio.

Lue lisää

 • Miten kuulo toimii

  Kuulemme aivoilla – emme korvilla. Opi tuntemaan, miten kuuleminen tapahtuu

 • Avun hakeminen

  Mitä tehdä, jos epäilet kärsiväsi huonosta kuulosta, ja oikean kuuloratkaisun löytäminen

 • Tinnitus

  Mitä tinnitus on, miksi ihmiset kärsivät siitä ja miten sen oireita voi lieventää

 • Löydä kuulokeskus

  Kuuloalan ammattilainen tutkii kuulosi ja suosittelee sinulle sopivaa hoitoa.