Mitä heikentynyt kuulo tarkoittaa?

Joka kuudes aikuinen kärsii
jonkinasteisesta kuulonalenemasta.

Kuvittele, että syöt vilkkaassa ravintolassa. Taustalla kuuluu astioitten kolinaa, tuolien raahautumista lattiaa vasten, ihmisten puhetta ja naurua sekä ohi vilistävien tarjoilijoiden äänet. Koetat parhaasi mukaan keskittyä siihen, mitä pöytäsi ympärillä tapahtuu – mutta alat vähitellen tuntea olosi yhä väsyneemmäksi.

Lopulta alat teeskennellä, että kuulet mitä toiset sanovat. Nyökkäilet, näytät kiinnostuneelta ja naurat joukon mukana vaikka et kuullutkaan vitsiä. Tunnet olosi ulkopuoliseksi. Kun poistut ravintolasta, päätäsi jomottaa, olet pettynyt etkä halua toistaa kokemustasi lähiaikoina.

Tunnista merkit

Huono kuulo eroaa näön heikkenemisestä

Ikääntyminen vaikuttaa paitsi silmän, myös korvan toimintaan. Sitä vastoin näön huononeminen vaikeuttaa lukemista vähitellen kirjaimien pienentyessä, mutta kuulon heikkeneminen on erilaista. 

Kuulon heikentyessä joitakin tavuja ja äänteitä on vaikeampi kuulla. Esimerkiksi korkeat konsonantit kuten f, s ja t jäävät helposti kovempien, matalampien vokaalien kuten a, o ja u alle. Tämän seurauksena henkilö, jolla on huono kuulo, saattaa sanoa kuulevansa toisten puhuvan mutta ei ei saa puheesta selvää.

 • Normaali kuulo
 • Näön heikkeneminen
 • Kuulon heikkeneminen

Huonon kuulon oireet

Jos vastaat KYLLÄ yhteen tai useampaan kysymyksistä, sinulla saattaa olla kuulo heikentynyt.

Löydä lähin kuulokeskuksesi

1. Oletko huomannut, että tapaamasi ihmiset mumisevat tai puhuvat hiljaa?

2. Koetko ravintoloissa ja ruuhkaisissa paikoissa keskustelemisen hankalaksi? 

3. Joudutko usein lisäämään TV:n, radion tai puhelimen äänenvoimakkuutta? 

4. Valittavatko ystäväsi ja perheesi, että he joutuvat toistamaan sanansa? 

5. Täytyykö sinun tuijottaa ihmisten kasvoja ymmärtääksesi mitä he sanovat? 

6. Oletko huomannut, ettet ole kuullut arkisia ääniä, kuten linnunlaulua, askelia tai kellon tikitystä?

Mistä heikentynyt kuulo johtuu?

Huono kuulo yhdistetään usein ikääntymiseen, mutta se ei ole ainut syy kuulonalenemaan. Vaikka se voi ilmetä missä tahansa elämänvaiheessa, useimmiten se todetaan ennen eläkeikää. Huono kuulo voi myös johtua tulehduksesta, vammasta tai olla synnynnäinen. 

Ikääntymiseen liittyvä kuulonalenema
Ikääntyessämme voimme menettää kykymme kuulla hiljaisia, korkeataajuisia ääniä. On helppoa elää ilman linnunlaulua, mutta tilanne muuttuu huomattavasti vaikeammaksi, kun et enää kuule puheen keskeisiä rakennuspalikoita.

Ikääntymiseen liittyvä heikentynyt kuulo on seurausta vuosien aikana kertyvästä päivittäisestä kuulojärjestelmän rasituksesta, ja sen kaikkein yleisimmät oireet ovat vaikeus kuulla hiljaisia ääniä sekä puhetta, kun taustalla on melua. Usein perheenjäsenet huomaavat ikääntymiseen liittyvän kuulonaleneman ennen kuin huonokuuloinen itse havahtuu siihen.

Melun aiheuttama kuulonalenema
Tämä johtuu usein liiallisesta altistumisesta erittäin voimakkaalle melulle. Se uhkaa muun muassa armeijan henkilökuntaa, poliiseja, rakennustyöntekijöitä, tehdastyöntekijöitä, maanviljelijöitä, hammaslääkäreitä ja lastentarhanopettajia – muutamia mainitaksemme. Rock-konsertit ja musiikin kuuntelu kuulokkeilla voivat myös vaurioittaa kuuloa. Säännöllinen altistuminen voimakkaille äänille nopeuttaa kuulonalentuman syntymistä. Tästä syystä on tärkeää, että käytät kuulonsuojaimia jos altistut suurelle melulle.

Kuulovikojen tyypit

Huonon kuulon yleisin syy on ikääntyminen tai liiallinen altistuminen voimakkaalle melulle. Kuulonalenema voi myös johtua tulehduksesta, päävammasta, syöpähoidoista tai lääkkeiden sivuvaikutuksesta.

Huonon kuulon syynä saattaa olla ulko- tai välikorvan ongelmat tai sisäkorvan vahingoittuneet hermosyyt tai aistinsolut. Se voi myös olla yhdistelmä molempia.

Ulko- ja välikorvan kuulovika (konduktiivinen)
Konduktiivinen kuulovika johtuu usein ulko- ja välikorvan ongelmista, jotka voivat estää ääniä pääsemästä sisäkorvaan. Yleisimmät syyt tähän ovat korvavaikun kertyminen korvakäytävään, tärykalvon puhkeaminen, neste välikorvassa tai vahingoittuneet tai vialliset kuuloluut.

Sisäkorvan kuulovika (sensorineuraalinen)
Tämän tyypin kuulovika on seurausta sisäkorvan herkkien hermosyiden vahingoittumisesta. Se estää äänten kulkeutumisen lopullisesti. Vahingoittuminen voi johtua liiallisesta melulle altistumisesta, mutta yleisin sensorinauraaliselle kuulovian syy on ikääntymiseen liittyvät prosessit. Toisilla aistinsolut kuluvat loppuun 50-vuotiaina, kun taas toiset kokevat lievää kuulovikaa vasta 80 vuoden iässä. Sisäkorvan kuulovika on useimmissa tapauksissa pysyvä.

Huono kuulo voi vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin

Hoitamattoman kuulonaleneman seurauksena saatat vetäytyä sosiaalisesta kanssakäymisestä, koska jutteleminen kuluttaa liikaa henkistä energiaa. Jos et hoida huonoa kuuloasi, se voi johtaa masennukseen ja ulkopuolisuuden tunteeseen.

Mieti, sopiiko jokin seuraavista huonoon kuuloon liittyvistä huolista itseesi tai sinulle läheiseen ihmiseen:

• Tunnen usein oloni epävarmaksi vieraissa paikoissa, koska en tiedä, mistä äänet tulevat 

• Tunnen usein oloni masentuneeksi ja yksinäiseksi 

• Olen usein töiden jälkeen väsynyt ja levon tarpeessa 

• Minulla on muistiongelmia

• Minulla on ongelmia tunnistaa puhetta, etenkin kun keskustelussa on useita puhujia 

• Kuulonalenema on huonontanut elämänlaatuani 

• Kuulonalenema ei vaikuta vain minuun vaan myös perheeseeni


On tärkeää, että haet apua, jos havaitset kuulonaleneman merkkejä itsessäsi tai läheisessäsi.

Lue lisää läheisesi tukemisesta

 • Miten kuulokojeet toimivat

  Kuulokojeet  eivät vain vahvista ääniä vaan ovat kehittyneitä kommunikointilaitteita.

 • Avun hakeminen

  Mitä tehdä, jos epäilet kärsiväsi kuulonalenemasta, ja haluat löytää oikean kuuloratkaisun.

 • Tinnitus

  Mitä tinnitus on, miksi ihmiset kärsivät siitä ja miten sen oireita voi lieventää

 • Etsi kuulokeskus

  Kuuloalan ammattilainen tutkii kuulosi ja suosittelee sinulle sopivaa ratkaisua.