Vastuuvapautus

Ole hyvä ja lue tämä vastuuvapautus huolellisesti.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos et halua sitoutua noudattamaan käyttöehtoja, ole hyvä, ja jätä tämä verkkosivusto käyttämättä.

Kiitos.

Käyttäjän ja Oticonin välinen sopimus
1. "Oticon" tarkoittaa Oticon A/S osakeyhtiötä, joka on rekisteröity Kööpenhaminassa rekisterinumerolla no. 42334219 ja jonka rekisteröintiosoite on Kongebakken 9, 2765 Smørum, Kööpenhamina, Tanska, tai mitä tahansa yritystä tai muuta Oticon A/S:n hallitsema tai valtuuttamaa tahoa.

2. Oticon tarjoaa sinulle pääsyn tälle verkkosivustolle vain, jos hyväksyt kaikki tässä esitetyt käyttöehdot ja huomautukset. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt kaikki nämä ehdot ja huomautukset.

3. Näissä käyttöehdoissa käytetty termi "tämä verkkosivusto" sisältää kotisivumme, joka sijaitsee osoitteessa www.oticon.com, ja kaikki muut verkkosivut, joita (1) omistamme, (2) hallitsemme suoraan tai epäsuorasti ja (3) jotka on linkitetty suoraan tai epäsuorasti kotisivuillemme. Termi "tämä verkkosivusto" sisältää myös kaikki verkkosivuston tuotteet ja palvelut, esimerkiksi ilmoitustaulut ja chat-huoneet. "Sisältö" on kaikki teksti, grafiikka tai muu multimediamateriaali minkä tahansa verkkosivuston sisällä, joka on osa tätä verkkosivustoa.

Käyttäjätiedot
Jotta voit käyttää tiettyjä tämän verkkosivuston alueita saatamme pyytää, että rekisteröidyt, luot käyttäjä- tai jäsentunnuksen sekä salasanan tai muuten kirjaudut sisään sähköpostiosoitteellasi tai valitsemallasi käyttäjä- tai jäsentunnuksellasi. Jos tämän verkkosivuston käyttö tai siihen osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä, käyttäjä- tai jäsentunnuksen luomista, salasanan luomista tai muuten kirjautumista sähköpostiosoitteellasi, hyväksyt seuraavaa:

(a)
Et saa (i) valita tai käyttää toisen henkilön käyttäjä- tai jäsentunnusta tai sähköpostiosoitetta aikomuksenasi esiintyä kyseisenä henkilönä; (ii) käyttää ilman lupaa käyttäjä- tai jäsentunnusta tai sähköpostiosoitetta, joka kuuluu kenellekään muulle kuin sinulle tai johon kenelläkään muulla kuin sinulla on oikeus; (iii) käyttää käyttäjä- tai jäsentunnusta, joka loukkaa kenen tahansa immateriaalioikeuksia; tai (iv) käyttää käyttäjä- tai jäsentunnusta, jota Oticon oman harkintansa mukaan pitää loukkaavana; ja

(b)
Sinun on toteutettava kaikki tarvittavat toimet salasanasi yksityisyyden säilyttämiseksi.

Tämä sopimus ei ole siirrettävissä
Ymmärrät, että oikeus käyttää tätä verkkosivustoa ja muita Oticonin tarjoamia tuotteita tai palveluja on tarkoitettu henkilökohtaisesti sinulle, eikä sitä voida siirtää toimeksiannolla, alilisenssillä tai millään muulla menetelmällä kenellekään muulle henkilölle tai yhteisölle, paitsi Oticonin nimenomaisella kirjallisella suostumuksella. Kaikki yrityksesi siirtää näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiasi, ilman Oticonin nimenomaista kirjallista suostumusta, ovat mitättömiä ja rikkovat näitä käyttöehtoja. Oticon ei luovuta tai siirrä näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksia ilman suostumustasi.

Ilmoitustaulujen, chat-huoneiden ja muiden viestintäfoorumien käyttö
1. Tämä verkkosivu saattaa sisältää ilmoitustauluja, chat-huoneita ja muita viestintäfoorumeita. Olet yksin vastuussa kaikista tiedoista, jotka lähetät foorumeille, jotka ovat saatavilla tällä verkkosivustolla tai sen kautta. Tätä verkkosivustoa käytetään vain laillisiin tarkoituksiin. Tälle sivustolle tai tämän sivuston kautta ei saa lähettää mitään materiaalia, joka rikkoo tai loukkaa millään tavalla muiden oikeuksia, tai mikä on laitonta, uhkaavaa, loukkaavaa, yksityisyyttä tai julkisuutta koskevia oikeuksia loukkaavaa, mautonta, siveetöntä, rienaavaa, säälimätöntä, esittää meidät negatiivisessa valossa tai on muuten vastenmielistä, johtaa siviilioikeudelliseen vastuuseen tai rikkoo muutoin lakia tai rohkaisee rikollista käyttäytymistä. Tätä verkkosivustoa ei saa käyttää muiden ihmisten pyytämiseksi käyttämään kilpailevia palveluita. Mainontaa tai kaupallisesti houkuttelevaa sisältöä voidaan lähettää tälle verkkosivustolle tai tämän verkkosivuston kautta vain Oticonin nimenomaisella, etukäteen antamalla suostumuksella ja yksinomaan Oticonin asettamien ehtojen ja asetusten mukaisesti, jotka koskevat tämän verkkosivuston mainontaa ja kaupallista ilmoittelua. Jos Oticonille ilmoitetaan, että tälle verkkosivustolle tai sen kautta lähetetty viesti rikkoo muiden laillisia oikeuksia tai tässä kuvattuja viestien lähettämistä koskevia ohjeita, Oticonilla on oikeus poistaa viesti. Tällainen lähettäminen merkitsee myös näiden käyttöehtojen rikkomista.

2. Suostut olemaan lataamatta, julkaisematta tai muutoin asettamatta saataville mitään tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden omistusoikeuksien suojaamia materiaaleja tälle verkkosivustolle ilman tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden omistusoikeuksien omistajan nimenomaista lupaa. Sinun vastuullasi on huolehtia, ettei mitään materiaalia ole suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä tai muilla omistusoikeuksilla. Olet yksin vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, omistusoikeuksien tai muiden latausten, julkaisujen tai lähetysten aiheuttamista vahingoista.

3. Suostut olemaan lataamatta tälle verkkosivustolle tiedostoja, jotka sisältävät viruksia, vioittuneita tiedostoja tai muita vastaavia ohjelmistoja tai ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa toisten henkilöiden tietokoneiden, ohjelmistojen, verkkosivustojen tai verkon toimintaa. Olet yksin vastuussa vahingoista, jotka johtuvat sellaisista väitteistä, joiden mukaan lähettämäsi tiedostot ovat vahingoittaneet toisen henkilön tietokonetta, ohjelmistoa, verkkosivustoja tai verkon toimintaa.

4. Hyväksyt, että tämän verkkosivuston tarjoamat foorumit ovat julkisia, eivätkä yksityisiä viestejä, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Oticonilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, valvoa foorumien sisältöä näiden käyttöehtojen ja muiden Oticonin vahvistamien käyttösääntöjen noudattamisen selvittämiseksi. Hyväksyt myös, että Oticon ei tue muiden käyttäjien keskusteluja, lähetyksiä, konferensseja ja muuta viestintää. Oticon pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan muokata, kieltäytyä lähettämästä tai poistaa materiaalia, joka on lähetetty tai vastaanotettu tälle verkkosivustolle, tällä sivustolla tai sen kautta. Rajoittumatta edellä mainittuun, Oticonilla on oikeus poistaa kaikki materiaalit tai sisällöt, jotka käyttäjät ovat lähettäneet tälle verkkosivustolle, tältä verkkosivustolta tai sen kautta, mukaan lukien rajoituksetta ilmoitustaulun postitukset, jotka Oticonin oman harkinnan mukaan rikkovat näiden käyttöehtojen määräyksiä tai ovat muuten valitettavia tai vanhentuneita. Lisäksi Oticon pidättää oikeuden kieltää oman harkintansa mukaan kenen tahansa muun pääsyn tälle verkkosivustolle tai sen osalle ilman erillistä ilmoitusta.

Takuihin liittyvä vastuuvapautus ja vastuun rajoittaminen
1. Käyttö omalla vastuulla. Hyväksyt, että tämän verkkosivuston käyttö on omalla vastuullasi. Oticon ei anna mitään takuuta tämän verkkosivuston käytöstä mahdollisesti saataville hakutuloksille tai tämän verkkosivuston kautta toimitettujen tietojen tarkkuudelle, luotettavuudelle tai sisällölle.

2. Takuun vastuuvapautus. Oticon tarjoaa tämän verkkosivuston sisällön palveluna. Tämä verkkosivusto ei sisällä kaikkia tietoja, jotka saattavat olla merkityksellisiä liittyen kuulonalenemaan yleensä, tai erityisesti sinun tai kenenkään muun tilanteessa. Kaikki tämän verkkosivuston sisältö on vain yleistä tietoa kuulon heikentymisestä, ja on tarkoitettu vain helpottamaan viestintää sinun ja kuulohuollon tai muiden ammattitaitoisten terveydenhuollon tarjoajien välillä. Tämän verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu, eikä se voi antaa diagnoosia tietystä ongelmasta tai tilasta, tai erityistä suositusta asianmukaisesta hoidosta. Tämän verkkosivuston sisältöä ei tule käyttää korvaamaan ammattitaitoista kuulon tai muuta hoitoa. Kaikki erityiskysymykset, joita sinulla saattaa olla kuuloalenemasta, sen hoidosta tai diagnooseista, tulee esittää kuuloalan ammattilaiselle tai muulle ammattitaitoiselle terveydenhuollon tarjoajalle. Oticon ei ole vastuussa mistään henkilövahingoista, mukaan lukien kuolema, jotka johtuvat tämän verkkosivun käytöstä tai sen väärinkäytöstä tai tällä verkkosivustolla esitetyistä tai niiden sisältämistä tiedoista, joihin olet luottanut.
Ellei toisin ilmaista ja yksiselitteisesti toisin mainita, Oticon ei millään tavoin tue, toimi puolesta, ohjaa tai ota vastuuta mistään kolmannen osapuolen tarjoamista tai suosittelemista palveluista, jotka tai joita voidaan luetella tällä sivustolla, tai joista on linkki tälle verkkosivustolle, mukaan lukien kaikki mahdolliset kuulonhuoltokeskukset tai palveluntarjoajat, jotka voidaan luetella tällä sivustolla tai linkittää siihen. Tämä verkkosivusto voi sisältää kolmansien osapuolten ja käyttäjien toimittamia sisältöjä. Kaikille tällaisille sisällöille Oticon on jakelija eikä julkaisija. Oticon ei toimituksellisesti valvo tällaiseen sisältöön enempää, kuin julkinen kirjasto tai lehtikioski. Kolmansien osapuolten (mukaan lukien kuulokeskukset ja muut ammattitaitoiset kuulopalvelujen tarjoajat sekä muut kauppiaat ja lisenssinantajat) ilmaisemat tai saataville asettamat mielipiteet, neuvot, lausunnot, palvelut, tarjoukset tai muut tiedot, ovat kyseisestä sisällöstä vastaavien kirjoittajien tai jakelijoiden mielipiteitä eivätkä Oticonin. Oticon ei takaa Oticonin tällä sivustolla julkaisemien tietojen täydellisyyttä, tarkkuutta, paikkaansa pitävyyttä tai luotettavuutta.
Tätä verkkosivustoa käytettäessä tiedot lähetetään tietovälineellä, joka on Oticonin valvonnan ja toimivallan ulkopuolella. Näin ollen Oticon ei ole vastuussa mistään tämän verkkosivuston käytön yhteydessä välitetyn datan tai muun tiedon viivästymisestä, epäonnistumisesta, keskeytymisestä tai vioittumisesta. Oticon nimenomaan ei takaa siitä, että tämän verkkosivuston tarjoamat palvelut tai sisältö ovat keskeytymättömiä niiden tulosten suhteen, jotka on saatu palvelujen tai sisällön käytöstä. Palvelut ja sisältö jaetaan "sellaisenaan, kuin se on käytettävissä" -periaatteella, eikä Oticon anna minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita, mukaan lukien rajoituksettomat omistusoikeus-, loukkaamattomuus- tai implisiittiset takuut myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tuotteeseen tiettyyn tarkoitukseen.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt, että tämän verkkosivuston käyttö on omalla vastuullasi, että otat täyden vastuun kaikista tämän verkkosivuston käyttöön liittyvistä riskeistä, mukaan lukien vastuun kaikista kustannuksista rajoituksetta, jotka liittyvät kaikkien tarvittavien palveluiden tai korjausten tekemiseen laitteille, joita käytät tämän verkkosivuston käytön yhteydessä.

3. Vastuuvapautus vahingoista. Missään tapauksessa Oticon ei ole sinulle vastuussa erityisistä, rinnastettavista, suorista, epäsuorista, havaittavista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien mutta ei rajoittaen liikearvon, tuoton tai käytön menetys, (1) näiden käyttöehtojen minkä tahansa määräyksen rikkominen, (2) kyvyttömyys käyttää tätä verkkosivustoa, (3) tai, jotka johtuvat minkä tahansa Oticonin takuun rikkomisesta, tai (4) siitä, ettet sinä et ole noudattanut näitä käyttöehtoja. Tämä Oticonin vastuurajoitus on täysin voimassa riippumatta siitä, perustuuko vastuu sopimuksen rikkomiseen, vahingonkorvaukseen, ankaraan vastuuseen tai muuhun, ja vaikka Oticonille olisi aiemmin ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Hyväksyt täten, että tämän osion määräyksiä sovelletaan kaikkeen tämän verkkosivuston ja foorumien sisältöihin. Oticonin kokonaisvastuu sinulle, joka aiheutuu suoraan tai epäsuorasti näistä käyttöehdoista ja näiden käyttöehtojen suhteen, ei saa ylittää määrää, joka on yhtä suuri kuin summa, jonka olet maksanut Oticonille tämän verkkosivuston käytöstä.

4. Linkitetyt verkkosivut. Oticon ei tue tai takaa minkään kolmannen osapuolen tämän verkkosivuston kautta tarjoamia tuotteita tai palveluja, eikä se ole osapuoli, eikä millään tavoin seuraa mitään sinun ja kolmannen osapuolen tarjoajan tai tuotteiden tai palvelujen välisiä tapahtumia.

Korvaus
Suostut takaamaan, että pidät Oticonin kaikkien haitallisten vahinkojen, vaatimusten, velvoitteiden, tappioiden, vastuiden, kulujen tai velkojen (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen asianajajan palkkiot) ulkopuolella, jotka johtuvat tämän verkkosivuston käytöstä tai rikkomuksesta, nämä käyttöehdot tai kolmansien osapuolten oikeudet, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tekijänoikeuksiin, omaisuuteen ja yksityisyyteen. Tämä korvaus- ja haitattomana pitämisvelvoite säilyvät näiden käyttöehtojen ja tämän verkkosivuston käytön aikana. Oticon ei vastaa antamastaan sijoitusneuvonnasta, mistään menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen toiminnasta tai laiminlyönnistä, ellei Oticon ole toiminut tahallisesti tai piittaamattomasti väärin, vilpillisellä mielellä, törkeästä huolimattomuudesta tai on rikkonut sovellettavaa lakia. Mitään tämän kappaleen osaa ei tule tulkita oikeuksista luopumiseksi tai rajoittamisesta, jotka sinulla voi olla sovellettavan pakollisen lain mukaan.

Linkit kolmansien osapuolten sivustoille
Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä muille verkkosivustoille, joita ylläpitävät muut osapuolet kuin Oticon. Tällaiset linkit ovat vain viitteellisiä. Oticon ei ole vastuussa näiden ulkoisten sivustojen saatavuudesta, eikä myöskään mistään tällaisten ulkoisten sivustojen sisällöistä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista. Mahdolliset ulkoisiin linkkeihin liittyvät huolenaiheet tulee osoittaa kyseisen verkkosivuston ylläpitäjälle.

Yksityisyys
1. Oticon kunnioittaa tämän verkkosivuston käyttäjien yksityisyyttä. Oticon kerää henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen, osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen, vain kun ne lähetetään vapaaehtoisesti Oticonille tältä verkkosivustolta. Oticon voi käyttää näitä tietoja vastatakseen tietopyyntöösi tai kun muussa yhteydessä lähetät tietosi. Ajoittain Oticon saattaa harkita tietojesi käyttämistä ymmärtääkseen paremmin tarpeesi ja kuinka Oticon voi parantaa tämän verkkosivuston laatua. Oticon voi käyttää tietoja ottaakseen sinuun yhteyttä.

2. Tämä verkkosivusto käyttää tietoja myös seuratakseen tämän verkkosivuston kävijöiden kokonaismäärää, jokaisen sivun kävijöiden kokonaismäärää sekä vierailijoiden tai heidän internet-palveluntarjoajiensa verkkotunnuksia ja alkuperämaata. Tässä prosessissa ei yleensä ole käytettävissä henkilökohtaisia tietoja.

3. Tätä verkkosivustoa ei ole tarkoitettu tai suunniteltu alle 13-vuotiaille lapsille. Oticon ei kerää henkilökohtaisia tietoja kenestäkään henkilöstä, jonka Oticon tietää olevan alle 13-vuotias.

4. Tässä kuvatut Oticonin tietosuojakäytännöt ja menettelytavat eivät koske kolmansien osapuolten sivustoja. Oticon suosittelee, että otat yhteyttä suoraan kyseisiin kolmansien osapuolten sivustoihin saadaksesi tietoja niiden tiedonkeruu- ja jakelukäytännöistä.

Tekijänoikeudet ja käytön rajoitukset
1. Sisältö, jonka Oticon tarjoaa tämän verkkosivuston kautta, on Oticonin ja/tai Oticonin lisenssinhaltijoiden omaisuutta, ja sitä suojaavat tekijänoikeudet ja muut sovellettavat lait. Oticon pidättää kaikki oikeudet. Tämän verkkosivuston kautta saatuja tietoja voidaan näyttää, muotoilla uudelleen ja tulostaa henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön vain, jos olet lisännyt seuraavan tekijänoikeusilmoituksen: “Tekijänoikeudet 1999–2000 Oticon A/S. Kaikki oikeudet pidätetään." ja kaikki muut tekijänoikeuksia ja omistusoikeuksia koskevat ilmoitukset, jotka sisältyvät sisältöön. Suostut olemaan toistamatta, lähettämättä edelleen, levittämättä, myymättä, julkaisemasta, siirtämättä tai jakamatta tämän verkkosivuston kautta vastaanotettuja tietoja kenellekään, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, muille saman yrityksen tai organisaation yrityksille, ilman Oticonin nimenomaista kirjallista suostumusta.

2. Sisällön käyttö, jota ei nimenomaisesti sallita näissä käyttöehdoissa, on näiden käyttöehtojen vastaista ja saattaa rikkoa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä ja muita lakeja. Sisältöä ja ominaisuuksia voidaan muuttaa tai lakkauttaa ilman erillistä ilmoitusta, Oticonin toimituksellisesta harkinnasta. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti mainittu tässä julkaisussa, pidätetään Oticonille ja sen lisenssinhaltijoille.

3. Jos rikot näiden käyttöehtojen jotakin ehtoa, lupa käyttää sisältöä lakkaa automaattisesti ja sinun on välittömästi tuhottava kaikki sisällöstä ja sen osista ottamasi kopiot.

4. Annat nimenomaisesti Oticonille palkkiovapaan, ikuisen, peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen käyttöoikeuden käyttää, jäljentää, muokata, mukauttaa, julkaista, kääntää, luoda johdannaisia teoksia, levittää, suorittaa, näyttää ja alilisensoida kaikkia viestejä, jotka on lähetetty tällä verkkosivustolla tai sen kautta (kokonaan tai osittain) maailmanlaajuisesti ja/tai sisällyttää ne muihin teoksiin missä tahansa muodossa, mediassa tai tekniikassa, joka on nyt tunnettu tai myöhemmin kehitetty.

Tavaramerkit
“Oticon” on Oticon A/S:n tavaramerkki. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki muut tällä verkkosivustolla esiintyvät tavaramerkit ovat omistajiensa, joissakin tapauksissa myös Oticonin, omaisuutta. Kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty ilman nimenomaista etukäteen annettua kirjallista lupaa. 

Linkit
Hyväksyt, että kaikki omistamasi, hallitsemasi tai osittain tai kokonaan kirjoittamasi verkkosivuston linkit tähän verkkosivustoon, ovat yksinomaan sivustolle www.oticon.com, eikä muille tämän verkkosivuston verkkosivuille. Suostut olemaan tekemättä linkkejä omistamallesi, hallitsemallesi tai kirjoittamallesi verkkosivustolle osittain tai kokonaan, jos kyseinen verkkosivusto sisältää materiaalia, joka rikkoo tai loukkaa millään tavalla muiden oikeuksia, on laitonta, uhkaavaa, loukkaavaa, kunniaa loukkaavaa, yksityisyyttä tai julkisuutta koskevia oikeuksia loukkaavaa, mautonta, säädytöntä, rienaavaa, säälimätöntä, esittää Oticonin negatiivisessa valossa tai on muutoin vastenmielistä, johtaa siviilioikeudelliseen vastuuseen tai rikkoo muutoin lakia tai kannustaa käyttäytymiseen, joka olisi rikos tai rikkomus. 

Sovellettava lainsäädäntö
Nämä käyttöehdot, niiden täyttäminen ja kaikki niistä suoraan tai epäsuorasti aiheutuvat asiat on tulkittava, sovellettava ja hallinnoitava kaikilta osin Tanskan kuningaskunnan lakien mukaisesti, ottamatta huomioon kyseisen valtion konflikteja tai lainvalintaa koskevia säännöksiä.