Parempi kuuleminen alkaa aivoista

Aivot ovat kaikkein tärkein kuulokojeesi. Kerromme miksi.

Mitä jos voisit kuulla paremmin vähemmällä vaivalla, rasittamatta aivojasi?

Oletko koskaan ajatellut: ”Kuuloni on hyvä, kunhan vain keskityn tarpeeksi”? Tai ”Nykyiset kuulokojeeni ovat hyvät, mutta väsyn nopeasti niitä käyttäessäni”?

Jos aivosi eivät saa tarvitsemiaan ääniä, ne käyttävät erityisen paljon vaivaa luodakseen äänistä merkityksiä. BrainHearing™:n avulla aivot pääsevät käsiksi koko äänikuvaan, minkä ansiosta ne voivat keskittyä kaikkein tärkeimpiin äänilähteisiin. BrainHearing ei ole vain teknologia tai ominaisuus. Se on keskeinen käsitys siitä, miten kuulomme toimii – ja kuinka aivomme tulkitsevat ääniä.

Kuuleminen on ajattelemista.

Kuulet aivoillasi, et korvillasi. Kuulo, ja etenkin puheen ymmärtäminen, on kognitiivinen prosessi, ei mekaaninen.

Korvat vastaanottavat ääniä, ja aivot tulkitsevat niitä luoden merkityksiä. Aina kun jokin ääni puuttuu, aivot yrittävät täyttää aukon – tämä on usein vaikea ja väsyttävä prosessi. Hyvässä kuulossa ei ole kyse ainoastaan äänten vahvistamisesta. Tärkeintä on auttaa aivoja ymmärtämään kuulemiasi ääniä. Tämän vuoksi olemme siirtyneet ”korvat edellä” -lähestymistavasta ”aivot edellä” -lähestymiseen.

Näin BrainHearing
auttaa sinua

BrainHearingin avulla elämäsi äänistä tulee merkityksellisempiä.

BrainHearingin perusfilosofia on tukea aivoja antamalla niille työkalut, joilla ne luovat äänistä merkityksiä, sen sijaan, että niitä rasitettaisiin liiallisella äänenvoimakkuudella. Tämä vähentää aivoihin kohdistuvaa rasitusta (kognitiivinen kuorma), jonka seurauksena väsyt nopeammin. Yhden äänilähteen vahvistamisen sijasta se tarjoaa luonnollisemman ja miellyttävän äänikuvan.

BrainHearing muuttaa lasten maailman

Suullisen kielitaidon kehittymistä varten lapsi tarvitsee laajan puheäänten kirjon sekä mahdollisimman täydellisen ja kirkkaan äänisignaalin. Oticonin tehokkaat BrainHearing-teknologiat tukevat heikkokuuloisten lasten monien kognitiivisten taitojen kehittymistä. 

Oticonin BrainHearing-teknologia tarjoaa johdonmukaisen äänenkäsittelyn, joka mukautuu lapsesi tarpeisiin tämän jokaisessa kehitysvaiheessa. Kun lapsen kommunikaatiotaidot kehittyvät, se vaikuttaa positiivisesti moniin elämän osa-alueisiin, kuten koulumenestykseen, sosiaalisiin suhteisiin ja jopa itsetuntoon.

Lue miksi lapsen kuulolla on niin suuri merkitys

OpenSound Navigator antaa aivoille paremmat olosuhteet suoriutua

Perinteinen kuulokojeteknologia ei ole hyvä ratkaisu monimutkaisiin kuunteluympäristöihin, joissa on useita puhujia. Kun ympäristössä on useita dynaamisia ja ennakoimattomia äänilähteitä, perinteinen teknologia reagoi sulkemalla pois kaikki muut äänet paitsi edestä tulevan puheen. Tämä johtaa siihen, etteivät aivot saa riittävästi tietoa koko ääniympäristöstä, ja huomion siirtely kohteesta toiseen luonnollisella tavalla on mahdotonta.

Ainutlaatuinen OpenSound Navigator on niin nopea ja tarkka, että se pystyy tukemaan aivoja niiden luonnollisessa tavassa ymmärtää ääniä ja käsittelemään useita puhujia samanaikaisesti myös hyvin monimutkaisissa ympäristöissä. Tarjoamalla aivoille luonnollisemmat toimintaolosuhteet OpenSound Navigator parantaa kuuntelukokemusta, vähentää kuuntelun vaatimaa ponnistelua, parantaa puheesta selvän saamista ja helpottaa monen puhujan keskusteluihin osallistumista.

Katso Oticonin uusimmat kuulokojeet

Kuulokoje auttaa pitämään aivosi kunnossa

Kuulokojeen aktiivinen käyttö helpottaa huonokuuloisten henkilöiden osallistumista sosiaalisiin aktiviteetteihin. Sosiaaliset aktiviteetit puolestaan antavat virikkeitä aivoille, mikä vähentää kognitiivisten kykyjen nopean heikkenemisen riskiä.

“Koskaan ei ole liian myöhäistä hoitaa kuulonalenemaa. Mutta mitä aikaisemmin toimit, sitä parempi lopputulos on kognitiivisten kykyjen kannalta”, sanoo Hélène Amieva, joka toimii professorina Bordeaux'n yliopistossa.

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=7fad1721ef392a2c5103e339c5fde543&source=embed&photo%5fid=13280273" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Koe BrainHearing itse

Sanat ovat vasta alkua. Arvostaaksesi todella BrainHearing-teknologiaa sinun täytyy antaa omien aivojesi kokea ero. Pyydä paikallista kuuloalan ammattilaista sovittamaan sinulle Oticon-kuulokoje, joka käyttää BrainHearing-teknologiaa – ja anna aivojesi päättää.

Etsi lähin kuulokeskus