Vastasyntyneestä taaperoksi
(0–3 vuotta)

Lapsen ensimmäiset 36 kuukautta ovat täynnä havaintoja ja ällistyttävän nopeaa kasvua. Lapsi oppii seisomaan, kävelemään ja, mikä tärkeintä, puhumaan. Jos lapsella on huono kuulo, hänen puheen kehityksensä vaatii alusta alkaen huolellista hoitoa ja tukea.

Vanhemman jatkeesta itsenäisyyteen

Tässä vaiheessa lapsi alkaa nähdä itsensä jatkeenasi olemisen sijasta itsenään ja luomaan käsitystä itsestään: Alussa tärkein kysymys on: ”Voinko luottaa ympäristööni ja siihen, että perustarpeeni täyttyvät?”, mutta myöhemmällä iällä lapsi kasvaa uteliaaksi ja itsenäisemmäksi.

Lapsen aivot tarvitsevat ääniärsykkeitä ensimmäisestä päivästä alkaen, jotta ne oppivat erottamaan ääniä ja tunnistamaan puhetta. Normaalisti kuulevat lapset alkavat tunnistaa vanhempiensa ja sisarustensa äänet. Vanhempien äänten tunnistaminen ei ole keskeistä ainoastaan puheen kehitykselle, vaan myös sille, että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja mukavaksi uudessa, hämmentävässä maailmassa. Terve kehitys riippuu luottamuksen rakentumisesta sekä perustarpeiden täyttymisestä. Lapsi kerää kuulonsa avulla paljon tietoa maailmasta, mikä stimuloi häntä niin älyllisesti kuin sosiaalisesti: Kehuuko äiti minua? Kysyykö hän kysymyksiä? Moittiiko hän tekojani?

Ääniärsykkeet ja kieli

Puheen kehityksen pohja luodaan hyvin varhaisessa iässä. Vaikka vauva ei osaa vielä puhua, hän kuuntelee herkeämättä. Tässä kehitysvaiheessa on tärkeää, että lapsi saa tarpeeksi ääni- ja puheärsykkeitä.

Ensimmäisten 5 kuukauden aikana vauva oppii erottamaan puheensorinasta eri ääniä ja erottelemaan niistä yksittäisiä kokonaisuuksia (foneettinen erotuskyky) ja alkaa jokeltaa. Jokelteluvaiheen päättyessä vauva alkaa harjoitella erilaisten sanojen käyttämistä. Yksittäisistä sanoista aina kahden sanan yhdistelmiin ja lopulta lauseisiin, lapsen sanavarasto kasvaa yli tuhanteen sanaan 3-vuotiaana. Jos lapsella on kuulovika, on olemassa riski, että kielen kehitys jää jälkeen. Tämän vuoksi on tärkeää keskittyä tarjoamaan lapselle tarvittavia ääni- ja puheärsykkeitä.

Pientä jutustelua, suuret tulokset

Koska lapsesi viettää suurimman osan varhaisista vuosistaan kotona, hän on riippuvainen sinulta saamastaan jatkuvasta ääniärsykkeestä. Mikään aihe ei ole liian suuri tai pieni keskusteltavaksi – puhu vain.

Mitä enemmän puhut lapsellesi, sitä enemmän voit vaikuttaa lapsesi menestykseen puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen osalla tulevaisuudessa. Voit puhua lapsellesi vaikka siitä, mitä teet, tai kommentoida molempien näkemää ympäristöä. 

Opettele myös kommunikoinnin 3 perustapaa

Ryhdy puheliaaksi

Hölpöttele: käytä pitkiä vokaaleja, kimeitä ääniä, liioiteltuja kasvonilmeitä ja lyhyitä, yksinkertaisia lauseita.

Sekoita ja täydennä/korjaile

Käytä eri sanoja ja lauserakenteita Jos lapsesi sanoo jotain, täydennä tai korjaa sen kielioppia. Käytä intonaatiota korostaaksesi lisättyjä sanoja.

Musiikin viemää

Laula lauluja, loruile, leiki laululeikkejä, musisoi ja melua yhdessä lapsen kanssa soittimien tai muiden esineiden avulla.

Lue kirjoja

Keskusteleva lukeminen, jossa lapsi osallistuu aktiivisesti kirjan lukemiseen. Lue sama kirja useaan kerran.

Käytä kehonkieltä ja merkkejä

Käytä viittomia tai yksinkertaisia merkkejä sanojen kanssa. Muista käyttää myös kehonkieltäsi.

Käytä esineitä

Käytä esineitä keskustelunavaajina. Osoita esineitä ja nimeä ne.

 • Kannusta lasta 

  Taapero voi aloittaa laittamalla kuulokojeen kuivauskoteloon yöksi, tuomalla kojeet sinulle ja käyttämällä omaa ääntänsä niiden toiminnan tarkistamiseen.

 • Infant standing against a vacuum cleaner

  Äänille altistuminen

  Tarjoa mahdollisuus leikkiä ääntä pitävillä leluilla, soittimilla, käyttää hälyttäviä laitteita ja, kun he ovat tarpeeksi vanhoja, katsoa televisiota.

 • Kommunikoi selvästi

  Opettele kommunikoinnin 3 perussääntöä ja opeta ne myös sisaruksille, isovanhemmille ja ystäville.

Hyvä alku elämään

Mikä aikaisemmin lapsesi saa kuulokojeensa, sen parempi. Nykyisellä teknologialla lapselle voidaan sovittaa kuulokoje jo muutaman viikon tai kuukauden kuluttua syntymästä. Oticonin kuulokojeet, joissa on BrainHearing-teknologiaa, auttavat lasta ymmärtämään häntä ympäröivää maailmaa.

Kuulokojeet pyrkivät vahvistamaan puhesignaalin pitäen sen mahdollisimman aitona ja tarjoamaan lapsen aivoille mahdollisimman olennaisia ääniä, jotta ne yhdistävät äänen sen merkitykseen. Vaikkakin kuulovika on korvissa, sen todelliset vaikutukset ovat aivoissa. Aivomme tulkitsevat kuulemiamme ääniä, joten niiden pitää saada tarpeeksi ärsykkeitä kehittyäkseen.

Kuulokojeet, joissa on BrainHearing™-teknologia – tukevat lapsesi oppimista:
• Varmistaa, että lapsella on selvä ja tasainen vahvistus
• Tarjoaa lapselle tärkeät puheen yksityiskohdat ja tukee näin kielen kehitystä paremmin
• Tukee lapsen aivoja äänten tulkitsemisessa, jotta tämä voi ottaa kaiken irti kuulostaan

Vanhempien tulisi taata, että lapsi vastaanottaa äänen, ei kysymällä vaan tietämällä. Oticonin lapsille tarkoitetuissa kuulokojeissa on LED-valo ilmaisemassa, että kojeen paristo toimii kunnolla.

Katso Oticonin kuulokojeet lapsille

Muista: On tärkeää, että lapsesi käyttää kuulokojeita koko päivän ajan. Tämä voi olla erityisen vaikeaa, kun lapsesi kasvaa itsenäisemmäksi ja saattaa pyrkiä irrottamaan kuulokojeen tai kadottaa sen leikkiessään. Keskutele kuuloalan ammattilaisen kanssa Oticon Safe-Line -pidikkeistä ja muista tavoista, joilla kuulokojeen saa pysymään lapsen korvassa.

Seuraava vaihe:
Päiväkotilapsi (3–6-vuotias)

Kun huonokuuloinen lapsi kasvaa, hän kohtaa monia haasteita elämänsä eri vaiheissa, aina vauvaiästä koululaiseksi ja siitä eteenpäin. Lapset oppivat ja kehittyvät ajan kuluessa eri tavoin, ja heidän muuttuvat tarpeensa tulee jatkuvasti huomioida. Jokainen uusi ajatus itsestä ja taito näkyy heidän toiminnassaan. Tarkkaile merkkejä, jotta voit tarjota tukea!

Sosiaalisen kanssakäymisen ensiaskeleet ja hankalampiin kuuloympäristöihin siirtyminen vaativat hyvät kuulokojeet. Jotta lapsi on valmis aloittamaan koulunkäynnin, hänen tulee ymmärtää monimutkaista ja värikästä kieltä.

Lue lisää

 • Miksi lapsen kuulolla on niin suuri merkitys

  Lapsesi oppii puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kuulonsa avulla ja tarvitsee sitä myös sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

 • Huonokuuloisen lapsen kasvatus

  Miten tasapainottaa lapsen suojeleminen ja kannustaminen, niin että lapsi voi nauttia kaikesta, mitä elämä tarjoaa.

 • Koululainen (7–12-vuotias)

  Luokkahuone on haastava kuuloympäristö. Lue lisää kuuloratkaisuista ja siitä, kuinka voit tukea lastasi.

 • Oticon-kuulokojeet lapsille

  Tutustu lapsille tarkoitettuihin kuuloratkaisuihimme, jotka on suunniteltu lievästä vaikeaan ja erittäin vaikeaan kuulonalenemaan.