Päiväkotilapsi (3–6-vuotias)

Sosiaalisen kanssakäymisen ensimmäiset askeleet otetaan usein kodin ulkopuolella, haastavissa ympäristöissä, joten lapsi tarvitsee hyvän kuuloratkaisun. Jotta lapsi on valmis aloittamaan koulunkäynnin, hänen tulee ymmärtää monimutkaista ja värikästä kieltä.

Sosiaalinen kanssakäyminen ja vastausten etsiminen

”Miksi? Miksi?” aamusta iltaan. Tässä kehitysvaiheessa lapsen itsetunto, itseilmaisu ja etenkin itsehillintä lisääntyvät. Lapsi haluaa ja voi tehdä enemmän – sinun avullasi.

Leikki-ikäisen lapsen kielen taidot kehittyvät jatkuvasti, ja hän haluaa käyttää niitä jutellakseen kaikille ja kaikesta – mutta hän osaa myös kuunnella toisia, jakaa ja luoda ystävyyssuhteita. Auta lasta osallistumaan haluamiinsa aktiviteetteihin ja hänen taitonsa vain kasvavat. Kannusta lasta käyttämään kuulokojeita ja kommunikoimaan tarpeidensa mukaan onnistuneesti antamalla tälle ikään ja kehitysvaiheeseen sopivia vastuutehtäviä.

Yksin leikkimisestä yhteisleikkeihin

Tässä kehitysvaiheessa lapsi alkaa ystävystyä ja leikkiä yhdessä muiden kanssa. Hän alkaa myös vertailla itseään ja kykyjään toisiin.

Ystävien kanssa leikkiminen tapahtuu usein päivähoidossa, kyläillessä tai leikkikentillä, jotka ovat omaa kotia monimutkaisempia ja meluisempia ympäristöjä. Taustamelu ja toisten lasten puhe saattaa tuottaa ongelmia. Osa huonokuuloisista lapsista reagoi meluun ja hidastuneeseen kielen kehitykseen ongelmakäyttäytymisellä, kuten kiukunpuuskina tai puremisena, koska he eivät osaa kommunikoida turhautumisen aihettaan. Kuulokojeiden, kuten lapsille tarkoitettujen Sensei-kojeiden, käyttö auttaa erottamaan puheen melusta ja auttaa lasta menestymään sosiaalisissa tilanteissa. Miksi? Koska hän haluaa seurata ja osallistua ympärillään tapahtuviin asioihin.

Minä, muut ja maailma

Leikki-ikäisillä lapsilla on usein kova luotto omaan osaamiseensa He voivat suorittaa tehtäviä, ja heidän puheen artikulaatio kehittyy ja paranee, mikä näkyy maailmaa koskevina kysymyksinä ja selittelynä. Lapsi on oma-aloitteisempi, itsenäisempi ja kasvaa tietoisemmaksi ympäröivästä maailmasta.

Jos he eivät kuitenkaan saa täyttä tuntumaa ympäristöstään huonon kuulonsa vuoksi, he saattavat jäädä alemmalle kehitysasteelle ja käyttäytyä poikkeavasti muihin, normaalisti kuuleviin lapsiin verrattuna. Lasta saatetaan myös kuulonaleneman takia suojella liikaa haasteilta ja pettymyksiltä. Luonnollisen kehityksen kannalta on tärkeää, että lapsi kohtaa myös kodin ulkopuolella olevia turvallisia ympäristöjä ja että heille kertyy kasvuun tarvittavia kokemuksia.

Lue lisää huonokuuloisen lasten kasvattamisesta

Lapsen kannustaminen

Anna lapselle vastuuta kuulokojeiden hoidosta
Jo neljän vuoden ikäinen lapsi hallitsee jo pienten lihasten käytön ja pystyy käsittelemään pieniä esineitä. Anna lapsen vaihtaa paristot kuulokojeisiin ja laittaa kuulokojeet itse korviinsa ja ottaa ne myös itse pois.

Opeta lasta huolehtimaan omista kuulotarpeistaan
Keskustele siitä, millainen on hyvä kuuloympäristö. Pian lapsi osaa itsekin kertoa muille tarpeistaan kommunikoinnin parantamiseksi. Anna lapselle tarpeellisia kommunikaatiovinkkejä, joihin he voivat palata. Voit myös jakaa niitä päiväkodissa.

Two boys in class

Seuraava vaihe: Koululainen (7–12-vuotias)

Kun huonokuuloinen lapsi kasvaa, hän kohtaa monia haasteita elämänsä eri vaiheissa, aina vauvaiästä koululaiseksi ja siitä eteenpäin. Lapset oppivat ja kehittyvät ajan kuluessa eri tavoin, ja heidän muuttuvat tarpeensa tulee jatkuvasti huomioida. Jokainen uusi ajatus ja taito näkyvät heidän toiminnassaan. Tarkkaile merkkejä, jotta voit tarjota tukea!

Lapsen aloittaessa koulun alkaa hänen elämässään jännittävien seikkailujen aikakausi. Koulu kuitenkin vaatii jokaiselta lapselta ponnisteluja heidän yrittäessään kuulla ja ymmärtää, mitä luokassa sanotaan, ja toimia sen mukaisesti. Valmistaudu uuteen, mahtavaan mutta haasteelliseen vaiheeseen lapsen elämässä.

Lue lisää

 • Miksi lapsen kuulolla on niin suuri merkitys

  Lapsesi oppii puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kuulonsa avulla ja tarvitsee sitä myös sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

 • Huonokuuloisen lapsen kasvatus

  Miten tasapainottaa lapsen suojeleminen ja kannustaminen, niin että lapsi voi nauttia kaikesta, mitä elämä tarjoaa.

 • Teini-iästä aikuisuuteen (12+-vuotias)

  Kuuloratkaisuja teineille ja nuorille aikuisille ja kuinka voit vanhempana toimia mentorina nuorelle

 • Oticon-kuulokojeet lapsille

  Tutustu lapsille tarkoitettuihin kuuloratkaisuihimme, jotka on suunniteltu lievästä vaikeaan ja erittäin vaikeaan kuulonalenemaan.