Koululainen (6–12-vuotias)

Koulun aloittaminen on merkittävä tapahtuma kaikissa lapsiperheissä. Se on jännittävien seikkailujen aikaa alati vaihtuvassa ympäristössä ja uusien ihmisten kanssa. Mutta se asettaa myös vaatimuksia suoriutumisesta ja keskittymisestä – vaikka kuuloympäristö ei aina olekaan optimaalinen.

Läheisten ystävyyssuhteiden luominen, oppiminen ja arviointi

Koululaisia arvioidaan jatkuvasti, mutta he arvioivat myös itse itseään. Menestys tai epäonnistuminen saa lapsen tuntemaan olonsa joko kykeneväksi tai epävarmaksi. Hän on nyt tietoinen kuuloviastaan ja saattaa hävetä kuulokojeitaan.

Ystävien merkitys on kouluvuosien aikana merkittävä, ja lapsi vertaa itseään jatkuvasti toisiin luodessaan omaa identiteettiään. Lapsi saattaa joutua kiusaamisen kohteeksi, ja hän saattaa pyrkiä vähentämään kuulokojeen käyttöä, koska ei halua kiinnittää huomiota.

Huomioi heidän tunteensa
Koeta muistaa oma tunnereaktiosi, kun kuulonalenema diagnosoitiin. Voit kuunnella ja huomioida heidän tunteensa, ja muistuttaa heitä siitä, että huonokuuloisuuden ei tarvitse estää ystävyyssuhteita tai tärkeitä opintoja.

Tue yksityisyydentarvetta
Huonokuuloisen lapsen kasvattaminen vaatii koko perheen sopeutumista. Lapsi tarvitsee yksityisyyttä tässä elämänvaiheessa – mutta hänen tulee silti kuulla äänesi, kun kutsut häntä syömään tai muihin perheaktiviteetteihin.

Luokkahuoneessa

Aktiivinen ja meluisa luokkahuone on lapsellesi haastava ympäristö, jossa lapsen tulee ymmärtää opettajan puhetta ja pystyä keskittymään oppimiseen. Lapsiystävälliset teknologiat voivat auttaa lastasi nauttimaan oppimisprosessista ja saavuttamaan täyden potentiaalinsa.

Koulussa lapsen tulee maksimoida sanavarastonsa – kaikkien muiden oppiaineiden lisäksi. Nykyaikaiset koulut vaativat, että lapsi pystyy tekemään useita asioita samaan aikaan.

Lapsen tulee pystyä käyttämään tietokoneita, ymmärtää ja toimia opettajan ohjeiden mukaan ja osallistua ryhmätöihin. Lapsi osallistuu myös liikuntatunneille ja harrastuksiin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että lapsella on hänelle sopiva lapsiystävällinen kuuloratkaisu.

EduMic on luokkahuonemikrofoni, joka on tarkoitettu erityisesti oppimiseen

EduMic on etämikrofoni, joka lähettää opettajan äänen langattomasti lapsesi kuulokojeeseen. Tämä tekee siitä ihanteellisen kumppanin meluisissa luokkahuoneissa ja käytävillä sekä urheilukentillä, missä opettaja voi olla jonkin matkan päässä.

Katso lisää EduMicistä

Kannusta lasta

Kuulokojeet
Tarkista, että lapsi voi itsenäisesti huolehtia ja puhdistaa kuulokojeensa ja ylläpitää ja asettaa muut laitteet. Vastuuta antamalla kannustat lasta ottamaan kojeen omakseen ja vähennät riskiä, että hän kieltäytyy käyttämästä niitä.

Kommunikointi
Varmista, että lapsesi osaa huolehtia kuulo- ja oppimistarpeistaan ja pystyy tarvittaessa korjaamaan kommunikaatiokatkoja. Koska lapsi pyrkii tässä vaiheessa arvioimaan käytöstään, hän ei välttämättä halua kiinnittää toisten huomiota itseensä. Keskustele lapsesi kanssa tavoista, joilla hän voi pyytää apua huomaamattomasti. Käytä näitä kommunikaatiovinkkejä keskustellaksesi hyvästä kommunikaatiosta ja kuunteluympäristöistä.

Kuulokeskus
Vieraillessasi kuuloalan ammattilaisen luona, varmista, että lapsesi pääsee vaikuttamaan kuulokojeen valintapäätökseen, kuten kojeen värin ja lisätarvikkeiden valinta, ja anna hänen puhua rauhassa ja keskeytyksettä omista tunteistaan ammattilaisen kanssa. Lapsesi on omien tarpeidensa, tunteidensa ja kokemustensa asiantuntija – muistuta häntä tästä.

Muihin tutustuminen
Ei ole helppoa olla koulut ainut ”erilainen” oppilas. Lapsilla on tapana kuunnella ystäviään enemmän kuin vanhempiaan, minkä vuoksi sinun kannattaa hyödyntää tätä ja etsiä lähialueeltasi muita huonokuuloisia lapsia tai kerhoja huonokuuloisille lapsille. Kuuloalan ammattilainen saattaa tietää, jos lähistölläsi järjestetään jotain vastaavaa.

Tutustu vanhempien tukeen

Seuraava vaihe: Teini-iästä aikuisuuteen (12+-vuotias)

Kun huonokuuloinen lapsi kasvaa, hän kohtaa monia haasteita elämänsä eri vaiheissa, aina vauvaiästä koululaiseksi ja siitä eteenpäin. Lapset oppivat ja kehittyvät ajan kuluessa eri tavoin, ja heidän muuttuvat tarpeensa tulee jatkuvasti huomioida. Jokainen uusi ajatus itsestä ja taito näkyy heidän toiminnassaan. Tarkkaile merkkejä, jotta voit tarjota tukea!

Kun lapsesta tulee teini-ikäinen, hän on nopeasti matkalla aikuiseksi. Lapsi saattaa toisinaan tuntea olonsa hämmentyneeksi tai rasittuneeksi, kun kyse on hänen roolistaan ja tunteistaan. Sinun täytyy antaa heille vapautta näiden vuosien aikana, joten varmista, että hän on valmis käsittelemään huonokuuloisuuttaan ilman sinun tukeasi.

Lue lisää

 • Huonokuuloisen lapsen kasvatus

  Miten tasapainottaa lapsen suojeleminen ja kannustaminen, niin että lapsi voi nauttia kaikesta, mitä elämä tarjoaa.

 • Lapsen ympäristö ja sosiaaliset suhteet

  Kuulo on tärkeää sosiaalisten taitojen kehityksen sekä erilaisissa ympäristöissä kommunikoimisen kannalta.

 • Miksi lapsen kuulolla on merkitystä

  Lapsesi oppii puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kuulonsa avulla ja tarvitsee sitä myös sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

 • Oticon-kuulokojeet lapsille

  Tutustu lapsille tarkoitettuihin kuuloratkaisuihimme, jotka on suunniteltu lievästä vaikeaan ja erittäin vaikeaan kuulonalenemaan.