Lapsen kuulonaleneman hyväksyminen

Monet huonokuuloisten lasten vanhemmat huolehtivat paljon lapsistaan ja pelkäävät, että lapsilla on vähemmän mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Nämä pelot ovat tavallisia, sillä haluamme lapsillemme vain parasta.

Saatat kysyä itseltäsi asioita, kuten: ”Löytävätkö he ystäviä?”, ”Voivatko he opiskella ja löytää itselleen työpaikan?” tai ”Löytävätkö he itselleen kumppanin?” Tällaiset huolet ovat täysin ymmärrettäviä. Nykyiset kuulokojeet ovat niin kehittyneitä, että jopa erittäin vaikeasta kuulonalenemasta kärsivä lapsi voi hyötyä sellaisen käytöstä.

Muilla vanhemmilla on ollut samanlaisia ongelmia, joihin he ovat löytäneet ratkaisuja. Huolien jakaminen ”kokeneempien” vanhempien kanssa saattaa auttaa, ja samalla lapsesi voi tutustua toisiin kuulokojeita käyttäviin lapsiin.

Entä tulevaisuus?

Voit yhä unelmoida tulevaisuudesta ja kannustaa lastasi myös tekemään enemmän. Huonon kuulon ei tarvitse estää lastasi nauttimasta kaikesta siitä, mitä elämä tarjoaa.

Pidä kiinni unelmista ja toiveista
Jokaisella vanhemmalla on unelmia ja toiveita lastensa tulevaisuudesta. Vanhempina haluamme, että lapsemme menestyvät, ja pelkäämme, etteivät he saa samoja mahdollisuuksia kuin muut lapset. Pidä kuitenkin kiinni unelmistasi ja toiveistasi lapsen tulevaisuudesta ja tue tämän kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Oticonin tavoite on tarjota parempaa tulevaisuutta huonokuuloiselle lapselle. Jaettu haaveemme on antaa lapselle mahdollisuus kasvaa haluamakseen ihmiseksi - ja saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Rakkautta ja tukea
Rakasta, hyväksy ja tue lasta. Kehu lasta hänen onnistuessaan. Kiinnitä huomiosi, kun lapsi haluaa jakaa kanssasi jotain, vaikka se olisi pientäkin. Tällaiset rakastavat ja huolehtivat eleet stimuloivat lasta ja auttavat häntä rentoutumaan ja tuntemaan itsevarmuutta. Muistuta häntä, että hänen ei tarvitse tuntea oloaan ulkopuoliseksi, vaan hän voi tyytyväisenä osallistua kaikkeen, mitä elämä tarjoaa.

Kannusta lasta

Kärsivällisyyden, rakkauden ja tuen lisäksi on tärkeää kasvattaa lasta mahdollisimman samalla tavalla kuin normaalisti kuulevaa lapsi. Lapsella tulee olla velvollisuuksia, tämän tulee olla tasa-arvoinen sisarusten kanssa ja hänen tulee saada osallistua aktiviteetteihin myös ilman sinua.

Taitojen ja sosiaalisen kompetenssin terve kehitys riippuu siitä, että koemme onnistumisia ja epäonnistumisia, ja että saamme tukea niiden käsittelemiseen, mitä kautta opimme kokemuksista. Monet huonokuuloisten lasten vanhemmat kokevat suojelun ja odotusten tasapainottamisen vaikeaksi. On kuitenkin erittäin tärkeää valmistaa lasta todelliseen maailmaan antamalla hyvää esimerkkiä ja asettamalla kohtuullisia vaatimuksia. Lapsen täytyy kasvaa vahvaksi ja itsenäiseksi aikuiseksi – fyysisestä rajoitteesta riippumatta.

Huonokuuloisen lapsen kasvatuksessa keskeinen osa on lapsen osallistaminen ottamaan vastuuta kuulonaleneman hallinnasta, sillä se on avain kuulokojeiden käytön motivointiin. Voit esimerkiksi yrittää saada hänet ymmärtämään, miksi hän tarvitsee kuulokojeita, ja näyttämää hänelle, kuinka koje toimii.

Lue lisää äänten tärkeydestä
 • Osallista lapset kuulokojeiden hoitoon

  Taaperot voivat tuoda kuulokojeensa sinulle ja laittaa ne kuivauskoteloon yöksi. Leikki-ikäiset lapset voivat vaihtaa kuulokojeen paristot ja laittaa kuulokojeet korviinsa sekä myöhemmällä iällä myös puhdistaa ne.

 • Opeta lasta huolehtimaan omista kuulotarpeistaan

  Ikään sopivat tarpeista huolehtimisen taidot ovat tärkeitä. Auta lasta huolehtimaan kuulotarpeistaan ja puhumaan siitä, miten kommunikaatiokatkokset voidaan korjata

 • Anna lapselle suunvuoro

  Lapsi tulee vierailemaan kuulokeskuksissa toistuvasti elämänsä aikana. Anna lapsen valita kuulokojeensa väri - ja puhua puolestaan. Kerro hänelle, että hän on omien tunteidensa, tarpeidensa ja kokemustensa asiantuntija.

Tukea joka askeleella

Kun lapsi kasvaa, kommunikaatiotekniikoiden ja -työkalujen hallitseminen sekä sopivien kuulokojeiden valinta helpottaa asioita, jotka ennen olivat hankalia. Tästä huolimatta jokainen elämänvaihe tuo mukanaan uusia haasteita. 

Lue lisää lapsen kehitysvaiheista.

Perheen osallistaminen

Kun lapsella on huono kuulo, se vaatii monen asian huomioimista sekä lapsen että vanhemman kohdalla. Kuulonalenema vaikuttaa  koko perheeseen.

Lue lisää perheen osallistamisesta ja tasapainon löytämisestä.

 • Et ole yksin

  Yhteisöt, muut verkkoaineistot ja vinkkejä sekä kuinka toimia kuuloalan ammattilaisen kanssa.

 • Miksi lapsen kuulolla on niin suuri merkitys

  Lapsesi oppii puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kuulonsa avulla ja tarvitsee sitä myös sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

 • Lapsen ympäristö ja sosiaaliset suhteet

  Kuulo on tärkeää sosiaalisten taitojen kehityksen sekä erilaisissa ympäristöissä kommunikoimisen kannalta.

 • Oticon-kuulokojeet lapsille

  Tutustu lasten Oticon Opn Play™ -kuulokojeisiin.