Lapsen ympäristö ja sosiaaliset suhteet

Kuuntelemisen taidon kehittäminen on tärkeää – ei ainoastaan lapsen kielen vaan myös sosiaalisten taitojen kehityksen kannalta. Kuulokojeen käyttö edistää sosiaalisissa tilanteissa menestymistä, mutta osa lapsista kieltäytyy käyttämästä niitä sosiaalisista syistä. Syynä on usein pelko ulkopuolelle jäämisestä tai muista erottumisesta.

Lapsen sosiaalisten taitojen tukeminen

Huonokuuloiset lapset pystyvät useimmiten tasa-arvoiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen normaalikuuloisten lasten kanssa. Lapsen sosiaalisten taitojen kehittyminen riippuu iästä, kuulonaleneman vaikeudesta, diagnoosin ajankohdasta, hoidosta ja tietenkin lapsen luonteesta.

Osa  huonokuuloisista lapsista voi kokea jäävänsä ulkopuolisiksi, koska he eivät aina tunnista pieniä eleitä tai toisten huomiopyyntöjä, eivätkä tämän seurauksena osaa muuttaa toimintaansa vastauksena. Siksi sopivat kuulokojeet, työkalut ja tekniikat ovat niin tärkeitä. Tämän lisäksi on myös tärkeää opastaa lapsen läheisiä ja neuvoa heitä kommunikoinnissa.

"Mikä tuo laite korvassasi on?"

Kaikki lapset haluavat olla ”normaaleja” ja kuulua yhteisöönsä – lähes hinnalla millä hyvänsä. Lapsi voi pyrkiä ratkaisemaan ongelman poistamalla kuulokoje ja teeskentelemällä, että he ymmärtävät, mistä muut puhuvat.

Lapsi saattaa hylätä tai vähentää kuulokojeen käyttöä vaikuttaakseen ”normaalilta”. Hän saattaa myös hävetä avun pyytämistä koulussa, koska ei halua kiinnittää huomioita itseensä. Kun lapsi kasvaa, on luonnollista, että hän alkaa kuunnella entistä enemmän ystäviään ja kyseenalaistamaan sanojasi. Vanhemmat eivät kuitenkaan voi suojella lapsiaan ikäviltä tilanteilta. Voit kuitenkin pyrkiä tiedostamaan lapsen tunteet, kannustaa häntä jatkamaan samaan malliin ja vakuuttaa, että kuulokojeiden käyttö on tärkeää - joka hetki. Kannusta lasta käyttämään kuulokojeitaan, jossa on BrainHearingTM-teknologia, sillä se tukee kuulokojeiden hyväksyntää antamalla aivoille ääniärsykkeitä ja opettamalla niitä erottelemaan äänet ja tunnistamaan puheen.

Harjoittele vastauksia

Anna lapsellesi ehdotuksia esimerkkilauseista, joita hän voi käyttää, jos joku kysyy tai kommentoi hänen kuulokojeitaan. Osallista muut perheenjäsenet rennolla tavalla pohtimaan ratkaisuja erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin.

Toisiin käyttäjiin tutustuminen

Lapsesi voi hyötyä toisiin kuulokojeiden käyttäjiin tutustumisesta. Heidän kanssaan lapsi voi tuntea olonsa ”normaaliksi”, hän voi jakaa kokemuksiaan ja tukea toisia. Pyydä apua yhteisöltäsi tai kuuloalan ammattilaiselta. Ryhmä voi myös löytyä sosiaalisesta mediasta tai blogeista.

Kannusta lasta

Lasta voi motivoida käyttämään kuulokojeita kannustamalla häntä ottamaan vastuuta kuulostaan. Anna lapsen osallistua kojeen huoltoon ja puhdistukseen, ja opeta häntä huolehtimaan omista kuulotarpeistaan.

Opasta muita

Kutsu lapsesi ystävät kylään ja anna heidän kysyä kysymyksiä. Voit myös ehdottaa opettajalle, että koulussa keskusteltaisiin kuulosta tai että kuuloalan ammattilainen vierailisi puhumassa huonosta kuulosta.

Sosiaalinen kanssakäyminen – suuressa seurueessa

Sosiaaliset tapahtumat, kuten perheateriat, juhlat ja suuret kokoontumiset, voivat usein olla hyvin hankalia ja väsyttäviä kuulovammaiselle lapselle. Kuulokojeet, joissa on BrainHearing-teknologiaa, voivat auttaa lasta erottamaan puheen taustamelusta, keskittymään keskustelun seuraamiseen ja, mikä tärkeintä, estää halauksissa syntyvää kiertoa.

Koulun aloittaminen

Koulussa lasten keskittymiskyvyn vaarantavat opettajan äänen lisäksi myös taustamelu ja luokkahuoneen akustiikka. Huonokuuloiselle lapselle kyseinen haitta on paljon suurempi.

Jopa kuulokojetta käyttämällä puhetta voi joskus olla vaikeaa ymmärtää vauhdikkaassa luokkahuoneessa. FM-tekniikka on suunniteltu auttamaan huonokuuloisia lapsia sekä kuunteluvaikeuksista kärsiviä normaalikuuloisia lapsia voittamaan etäisyyden ja melun aiheuttamat ongelmat, jotta he voisivat poimia mahdollisimman paljon opettajan puheesta. FM-järjestelmässä opettajan ääni johdetaan hänen käyttämäänsä mikrofoniin, ja puhesignaali lähetetään sitten suoraan lapsen korvaan. Joustava ja tehokas FM-ratkaisu helpottaa paitsi opettajan, myös luokkatovereiden ja interaktiivisten esitystaulujen sekä muiden äänilaitteiden audion kuulemista luokassa.

Yhdistää laajempaan maailmaan

Lapset käyttävät paljon digitaalisia laitteita. He videochattaavat perheen kanssa, puhuvat puhelimissaan, seuraavat mediaesityksiä koulussa, kuuntelevat musiikkia, katselevat televisiota, pelaavat tietokonepelejä – vain muutama esimerkki mainitaksemme.

Auta lastasi olemaan yhteydessä digitaaliseen maailmaan ja pyydä kuuloalan ammattilaista kertomaan ConnectClipistä. Tämä monipuolinen mikrofonilisävaruste mahdollistaa hands-free-puhelut ja äänen suoratoiston stereona. Se toimii myös etämikrofonina. Vain yhdellä langattomalla laitteella autat lapsen samalle taajuudelle kavereiden kanssa.

Tutustu ConnectClipiin

 • Miksi lapsen kuulolla on niin suuri merkitys

  Lapsesi oppii puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kuulonsa avulla ja tarvitsee sitä myös sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

 • Huonokuuloisen lapsen kasvatus

  Miten tasapainottaa lapsen suojeleminen ja kannustaminen, niin että lapsi voi nauttia kaikesta, mitä elämä tarjoaa.

 • Et ole yksin

  Yhteisöt, muut verkkoaineistot ja vinkkejä sekä kuinka toimia kuuloalan ammattilaisen kanssa.

 • Oticon-kuulokojeet lapsille

  Tutustu lasten Oticon Opn Play™ -kuulokojeisiin.