Perheen osallistaminen

Kun lapsella on huono kuulo, se vaatii monen asian huomioimista sekä lapsen että vanhempien kohdalla. Kuulonalenema vaikuttaa koko perheeseen.

Tiimityöskentely kotona

Myös kuulokojeita käyttäessään lapsi on edelleen huonokuuloinen – ja siihen perheen, ystävien, ja sukulaisten täytyy sopeutua. Huonokuuloisen lapsen kasvattaminen vaatii paljon kärsivällisyyttä koko perheeltä. Paras neuvomme perheille on työskennellä tiiminä ja opetella käytäntöjä yhdessä.

Vanhemmille huonokuuloisen lapsen syntymä, jos perheessä on muita lapsia, voi vaikuttaa heidän odotuksiinsa vanhemmuudesta. Sillä, onko kyseessä vanhin, keskimmäinen vai nuorin lapsi, lasten välisellä ikäerolla ja perheen koolla on merkitystä. Jos huonokuuloisella lapsellasi on nuorempi sisarus, on tärkeää, että hän saa tuntea olevansa ”vanhempi” sisarus, ja että nuorempi lapsi ei joudu ottamaan vastuullisempaa roolia normaalin kuulonsa vuoksi.

Sisarusten tunnereaktioiden hallinta: yksi tapa hallita tunnereaktioita on järjestää perhetapaamisia, jossa vastaatte lasten kysymyksiin, keskustelette tärkeistä aiheista sekä autatte lapsia ilmaisemaan tunteitaan ja löytämään positiivisia tapoja käsitellä niitä.

Lasten ystävien reaktioiden hallinta: toinen tehokas tapa on kutsua lapsen ystävät kylään. Jos pystyt olemaan avoin, jakamaan tietoa ja kannustat esittämään kysymyksiä, heidän on helpompi hyväksyä lapsen huono kuulo.

Lue lisää lapsen ympäristöstä ja sosiaalisista suhteista

Osallista isovanhemmat ja sisarukset

Suurin osa huonokuuloisista lapsista syntyy perheisiin, joissa vain kyseinen lapsi tai hänen lisäkseen vain pari sukulaista kärsii kuulovaikeuksista. Sekä isovanhempien että sisarusten täytyy opetella sopivia tapoja kommunikoida lapsen kanssa.

Isovanhemmat
Isovanhemmat saattavat myös kärsiä huonosta kuulosta, mutta se on usein ikääntymiseen liittyvää. Isovanhempien tuleekin ymmärtää, että heidän kokemuksensa voivat suuresti erota lapsenlapsen kokemuksista ja että niitä ei voi verrata toisiinsa – positiivisesti tai negatiivisesti. Isovanhemmat voivat tarjota tukea olemalla positiivisia ja rakastavia sekä kohtelemalla lasta samalla tavalla kuin muitakin lapsenlapsia.

Sisarukset
Sisarukset saattavat usein jäädä huomiotta, vaikka siskon tai veljen huono kuulo vaikuttaa heihin suuresti. On tärkeää, että olet optimistinen ja  jaat heille tietoa huonokuuloisuudesta ja kuulokojeista. He voivat kohdata toisten lasten kommentteja, kuten ”Miksi veljesi puhuu hassusti?” tai ”Mitä nuo ovat?” Auta sisaruksia opettamalla heille, kuinka tällaisiin kysymyksiin voi vastata. Muista myös toimia esimerkkinä heille.

 • Kannusta lapsia leikkimään yhdessä

  Kuten eri-ikäiset lapset, myös lapset, joiden kuulossa on eroja, saattavat tarvita hieman lisäapua keksiäkseen tapoja, joilla he voivat leikkiä keskenään. Kehu lapsia heidän onnistuessaan ja muista: normaalisti kuulevan lapsen täytyy olla kärsivällinen – mutta anna hänen myös asettaa reiluja rajoja.

 • Kotitöitä kaikille

  Etenkin silloin kun on kiire, on helpompaa pyytää vain kuulevaa lasta auttamaan kotitöissä. Kaikkien osallistuminen voi viedä hieman enemmän aikaa, mutta jokainen lapsi voivat auttaa omalla, iälleen sopivalla panoksella.

 • Sisarukset eivät ole tulkkeja

  Huolehdi, että et anna kuulevien lastesi toimia tulkkina sinun ja huonokuuloisenlapsen välillä kertoen mitä tapahtui, kun et ollut katsomassa, tai kutsuessasi lasta syömään.

 • Miksi lapsen kuulolla on niin suuri merkitys

  Lapsesi oppii puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kuulonsa avulla ja tarvitsee sitä myös sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

 • Huonokuuloisen lapsen kasvatus

  Miten tasapainottaa lapsen suojeleminen ja kannustaminen, niin että lapsi voi nauttia kaikesta, mitä elämä tarjoaa.

 • Lapsen ympäristö ja sosiaaliset suhteet

  Kuulo on tärkeää sosiaalisten taitojen kehityksessä sekä  kommunikoinnissa erilaisissa ympäristöissä.

 • Oticon-kuulokojeet lapsille

  Tutustu lapsille tarkoitettuihin kuuloratkaisuihimme, jotka on suunniteltu lievästä vaikeaan ja erittäin vaikeaan kuulonalenemaan.