Miten tukea työtoveria, jonka kuulo on heikentynyt

Lukuaika: 3 min.
06.01.21

Miten tukea työtoveria, jonka kuulo on heikentynyt

Elämä kuulonaleneman kanssa on matka. Tähän matkaan sisältyy useita vaiheita aina ongelman olemassaolon tiedostamisesta epäröintiin ja lopulta haluun ja päätökseen tehdä asialle jotakin. Matkaan voi liittyä paljon turhautumista, kun kommunikointi on vaikeaa (kaikille osapuolille), sekä sosiaalista eristäytymistä niin töissä kuin vapaa-ajalla.

 

Matka on myös jokaiselle erilainen . Siihen vaikuttavat kuulonaleneman vaikeusaste, persoonallisuus ja avoimmuus teknologian suhteen. Matkasta tulee helpompi, jos saa apua sukulaisilta, ystäviltä ja myös työtovereilta.

Työskentely sellaisen ihmisen kanssa, jonka kuulo on heikentynyt, voi olla haastavaa. Niin sinulle kuin hänellekin. Kuulonalenema on huomaamaton haaste, johon on näkyviä ratkaisuja. Moni kokee vaikeaksi puhua asiasta avoimesti.

Miksi?

Kuulonalenemaan voi liittyy häpeää1, koska ihmiset usein mieltävät sen liittyvän ikääntymiseen. Kuitenkin yhä useamman kuulo heikkenee jo ennen eläkeikää2. Se tarkoittaa, että saatat löytää itsesikin ennen pitkää työtoveria auttamasta.

Mitä kuulonalenema on?

Kuulonalenema ei ole yksiselitteinen ja saatavilla on häkellyttävä määrä aiheeseen liittyvää tietoa. Osa kuulokojeiden käyttäjistä kuulee myös ilman kojeitaan, eivätkä he käytä niitä koko aikaa. Toiset taas ovat kojeistaan täysin riippuvaisia. Jotkut käyttävät kuulokojeita lievittämään tinnitusta. Joillakin taas on sellaisia laitteita kun sisäkorvaistute tai luuankkuroitu kuulojärjestelmä.

Kuulokoje ei ole pikaratkaisu. Jokainen kuulokojeen saaja käy läpi kuntoutusjakson, jonka aikana totutellaan elämää muuttavaan teknologiaan ja hoitoon. Kyse on loppuelämän kestävästä suhteesta. Kuulokojeet eivät myöskään ratkaise kaikkia kommunikointiin liittyviä ongelmia. On edelleen monia haastavia arkipäivän tilanteita, joissa tarvitaan lisäapua.

Miten kuulonalenema vaikuttaa työpaikalla

Kuulonalenema vaikuttaa moniin asioihin arkipäivän elämässä. Hoitamaton kuulonalenema voi vaikuttaa ihmissuhteisiin, itseluottamukseen ja elämänlaatuun yleisesti3.

Kuulonalenemaan pätee sama kuin muihinkin elämän ongelmiin: asiasta on helpompi puhua, kun ihmisten välillä vallitsee luottamus. On helpompi nostaa aihe esiin, kun tunnet toisen hyvin. Etenkin, jos huomaat kuulonaleneman ennen henkilöä itseään. Tällaisessa tilanteessa hienovarainen rohkaisu eteenpäin voi saada työtoverisi etsimään apua.

Muista, että työtoverisi on aloittamassa matkaa, joka alkaa usein kuulonaleneman olemassaolon kieltämisestä4. Matkaan kuuluu myös paljon häpeää, turhautumista, pelkoa ja huolta. Ihminen saattaa pelätä kuulon menettämistä ja sitä, mitä se merkitsisi hänen tulevaisuudelleen.

Riippuen siitä, miten hyvin tunnet työtoverisi, voit ehkä kertoa hänelle jostakusta tuntemastasi ihmisestä tai sukulaisesta, jolla on myös kuulonalenema. Tämä voi tehdä hänelle helpommaksi puhua omasta tilanteestaan.

Miten SINÄ voit tukea työtoveria, jolla on kuulonalenema?

Ole avoin ja valmis tekemään muutoksia päivittäisiin työrutiineihin tiimissäsi. Jos olet esimies varmista, että tukena on toinenkin korvapari tehtävissä, joihin liittyy sidosryhmien kuuntelemista, kuten yhteistoiminnan tai esitysten aikana. Älä koskaan siirrä henkilöä sivuun tehtävästä sopimatta tästä ensin yhdessä.

Luo osallistava työympäristö. Tämä voi tarkoittaa, että käyt henkilön työpisteellä kertomassa, koska tiimi lähtee lounaalle, toistat vitsin tarvittaessa ja otat hänet mukaan kahvipöytä- ja käytäväkeskusteluihin. Jos keskustelu hyppii nopeasti aiheesta toiseen tai huoneessa on paljon taustamelua, keskustelun seuraaminen on työtoverillesi erityisen haastavaa. Hiljaa oleminen voi olla merkki, ettei hän kuule kaikkea.

Älä leimaa häntä töykeäksi tai epäsosiaaliseksi. Ihminen saattaa vältellä lounaita (hälyisissä) ruokaloissa ja sosiaalisia tilanteita, koska tietää, että hänen on vaikea seurata keskustelua. Hän kokee jäävänsä ulkopuoliseksi. Joskus ilta yksin hotellihuoneessa on houkuttelevampi kuin yhteinen illallinen liikematkalla.

Ole kärsivällinen ja käytä empatiakykyäsi. Kuvittele itsesi hänen asemaansa. Kysy ja kuuntele, mitä erikoistaitoja hän on oppinut kuulonaleneman johdosta. Älä pommita liian nopeasti liian monilla kysymyksillä siitä, miten ja miksi hänen kuulonsa on heikentynyt. Etene hitaasti samalla, kun rakennat luottamusta.

Kysy, mitä hän tarvitsee ja miten sinä (ja muu tiimi) voitte olla tukena. Kaikki eivät halua, että heidän kuulonalenemaansa kiinnitetään huomiota. Huomioimalla, missä matkan vaiheessa hän kuulonalenemansa kanssa on, luot rennon ilmapiirin, jossa on helpompi ottaa tukea vastaan.

Jos työtoverisi vaikuttaa turhautuneelta, rohkaise häntä hakemaan apua kuulonalenemaansa, jos hän ei vielä ole sitä tehnyt.

Lue lisää: Miten kuulokoje voi auttaa sinua tai työtoveriasi?

7 tapaa helpottaa kommunikointia

Kuulonalenema on myös visuaalinen kokemus. Moni ihminen, jolla on kuulonalenema, onkin erinomainen huulilta lukija. Seuraavat vinkit auttavat helpottamaan kommunikointia:

  1. Puhu hitaasti, selkeästi ja ole valmis toistamaan

  2. Aloita ja päätä keskustelu kasvokkain

  3. Älä puhu ruoka suussa

  4. Älä peitä suutasi kädellä, kun puhut

  5. Älä käännä selkääsi työtoverille, kun puhut / pidät esitystä / koulutat

  6. Älä kutsu työtoveria nimellä hänen ollessaan selin sinuun

  7. Älä mutise tai supise 
_____________________________________________________

[1] Barker, A. B., Leighton, P., & Ferguson, M. A. (2017). Coping together with hearing loss: A qualitative meta-synthesis of the psychosocial experiences of people with hearing loss and their communication partners. International Journal of Audiology, 56(5), 297-305. doi:10.1080/14992027.2017.1286695

[2] Cunningham, L. L., & Tucci, D. L. (2017). Hearing Loss in Adults. The New England journal of medicine, 377(25), 2465–2473. https://doi.org/10.1056/NEJMra1616601

[3] Punch, J. L., Hitt, R., & Smith, S. W. (2019). Hearing loss and quality of life. Journal of Communication Disorders, 78, 33-45. doi:10.1016/j.jcomdis.2019.01.001

[4] Barker, A. B., Leighton, P., & Ferguson, M. A. (2017). Coping together with hearing loss: A qualitative meta-synthesis of the psychosocial experiences of people with hearing loss and their communication partners. International Journal of Audiology, 56(5), 297-305. doi:10.1080/14992027.2017.1286695