Ota koko kuulokykysi käyttöön kuulokojeilla

Lukuaika: 3 mins.
by
12.12.22

By Susanna Løve, MA, Au.D., Director of Audiology, Oticon

Miten saada enemmän irti kuulokojeista

Uutena kuulokojeen käyttäjänä oleminen on sekä ihanaa että haastavaa. Sinulla on nyt pääsy uusiin ääniin, mutta olet myös tottumassa erilaiseen tapaan käyttää kuuloaistiasi. Saatat tuntea olevasi hieman mukavuusalueesi ulkopuolella, siirtymässä totutusta tavasta kuulla ja oppimassa uudelleen, että maailmassa on enemmän ääntä kuin mihin aivosi ovat tottuneet. Tässä siirtymävaiheessa on todella hyödyllistä tietää, mitä voit odottaa audionomiltasi kuulonkuntoutusmatkallasi.

Luottamuksen ja kumppanuuden tunne sinun ja audionomin välillä on onnistuneen kuulohuollon tärkein osa! Kuuntelevatko he huolenaiheitasi ja käyttävätkö he aikaa niiden käsittelemiseen? Audionomilla tulee olla ammattimainen ja järjestelmällinen lähestymistapa kuulonaleneman hoitoon. Jos kuulokojeet ovat oikea valinta, mikä pätee useimpiin kuulonalenemiin, heidän on tunnettava suosittelemansa tuote hyvin. Näin he voivat helpommin säätää kuulokojeet vastaamaan tarpeitasi.

Monissa maissa on käytössä toimintaohjeita, miten tarjota ihanteellista kuulonhuoltoaja audionomeja kannustetaan noudattamaan näitä ohjeita. Niitä kutsutaan "parhaiksi käytännöiksi". Ne toimivat ohjenuorana kuulokojeiden sovittamiseen ja säätämiseen sekä siitä, mitä audionomin tulee kertoa asiakkaalle, jotta heillä on kotiin palattuaan tarvittavat tiedot.

Tässä on esimerkkejä yleisimmistä parhaista käytännöistä:

Audiologinen arviointi

Heti aluksi kuulokykysi tulisi tutkia täydellisesti. Tämä saattaa sisältää perusteellisen tapaushistorian kartoituksen, korvan tutkimisen ja kuulontutkimuksen äänieriössä, sanojen tunnistuksen ja toiston sekä mittauksen, kuinka hyvin kuulet puheen taustamelussa. Audionomisi käyttää näitä tietoja arvioidakseen, oletko valmis hoitoon vai tarvitsetko ensin yleislääkärin tai erikoislääkärin tarkastuksen. Edellä mainittuja tutkimuksia käytetään kuulokojeen sovittamiseksi juuri sinun audiologisiin tarpeisiisi.

Henkilökohtainen suunnitelma kuulonalenemaasi varten


Kysy audionomiltasi, käyttävätkö he kyselylomaketta tarpeidesi kartoittamiseen ja edistymisesi arvioimiseen ennen hoitoa, sen aikana ja sen jälkeen. Yhdessä voitte luoda hoitosuunnitelman, joka sisältää henkilökohtaiset tavoitteesi sille, mitä haluat hoidolla saavuttaa. Jälkeenpäin voitte arvioida, saavutettiinko tavoitteet ja voitte keskustelet siitä, mitä tavoitteiden saavuttamiseen vielä tarvitaan. Kuulonalenemalle kuulokoje tarjoaa harvoin heti korjausta, kuten monet silmälasit tekevät. Tästä syystä kuulokojeen sovittaminen ja säätäminen on monimutkaisempaa, ja siksi on erittäin hyödyllistä, jos voit kuvailla miten koet kuulemasi. jokainen audionomi osaa kertoa sinulle monia tarinoita, kuinka ihmisen elämä muuttui, kun heitä autettiin kuulemaan ja kuinka heidän elämänlaatunsa parani, kun maailma avautui heille uudestaan. Monille voi tulla yllätyksenä, kuinka monista eri äänistä he ovat jääneet paitsi, kuten lastenlasten naurusta ja tarinoista, lintujen laulusta, koputuksesta oveen tai siitä, että heillä on turvallisempi olo liikenteessä, koska he kuulevat.

Sinun kuulokojeesi sinun ainutlaatuisessa korvassasi


Voit pyytää audionomia testaamaan kuulokojeen ennen sen vastaanottamista varmistaaksesi, että se toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa, että audionomi tekee kuulokojeelle mittauksia ennen sen kokeilemista sinulle. Vielä tärkeämpää on, että voit pyytää audionomia mittaamaan, kuinka kuulokoje toimii sinun korvassasi. Korvakäytävä ja tärykalvo ovat kuin sormenjälki: ne eroavat kooltaan, muodoltaan, pituudeltaan ja elastisuudeltaan, ja siksi äänet voivat vahvistua enemmän tai vähemmän korvasi muodosta riippuen. Tämä puolestaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon ääntä lopulta kuljetetaan aivoihisi. Kuulokojeet ohjelmoidaan tietokoneen avulla vakiosäädöillä käyttämällä kuulonalenemaasi lähtökohtana. Tämän säädön sovittaminen ainutlaatuisen korvasi "sormenjälkeen" voidaan suorittaa mittaamalla äänitaso tärykalvoltasi. Tätä mittausta kutsutaan Real-Ear Measurements (REM) -mittaukseksi.

Aivan kuten lääkärisi määrää sinulle oikean annoksen lääkettä, audionomisi mittaa ja säätää oikean annoksen pehmeää, kovaa, matalaa ja korkeaa ääntä. Sinulle sopivan tasapainon löytäminen on yksi audionomin tärkeimmistä tehtävistä. Tämän avulla voit päätellä, saatko laadukasta, henkilökohtaista kuulonkuntoutusta vai ainoastaan kuulokojeen sovituksen.

Älä epäröi kysyä

Audionomi saa motivaationsa ihmisten auttamisesta. Heillä on erityisosaamista alueella, josta useimmat ihmiset eivät tiedä paljoakaan ennen kuin he kokevat kuulonsa alentuneen. Älä epäröi ottaa yhteyttä audionomiin ja esittää kysymyksiä.

Ota yhteyttä lähimpään kuuloalan ammattilaiseen