People First

Ihmiset ovat lähtökohtamme.

People First on lupaus: kaikki, mitä teemme, alkaa aina ihmisistä. Haluamme auttaa paitsi kuulemaan enemmän myös elämään enemmän.

Katso video

Tietomme

Vanheneminen ei enää tarkoita aloilleen asettumista. Ihmiset odottavat elämältä enemmän kuin ennen. Teemme kaikkemme sen mahdollistamiseksi.

Tämän päivän ikääntyvä sukupolvi huolehtii terveydestään ja hyvinvoinnistaan. He ovat paremmin koulutettuja ja tietävät enemmän kuin aiemmat sukupolvet, ja he haluavat säilyttää yhteyden ympäröivään maailmaan. Käytämme näiltä kuulokojeen käyttäjiltä saatua tietoa ratkaisujemme muovaamiseen. Yhteistyössä kuuloalan ammattilaisten kanssa teemme työtä, jotta ihmiset voisivat elää haluamaansa elämää.

Lupauksemme

People First on mahdollisuuksien tarjoamista ihmisille vapaaseen kommunikointiin, luonnolliseen vuorovaikutukseen ja aktiiviseen osallistumiseen.

Tiedämme, että sinun elämäsi on sinun elämääsi. Kun olosuhteet, tarpeet ja vaatimukset muuttuvat, niin muuttuvat meidänkin haasteemme: haluamme muuttua kanssasi ja tarjota ratkaisun, jonka avulla voit kommunikoida, vuorovaikuttaa ja osallistua. Lupauksemme tukee tätä kaikin tavoin. Kaikki, mitä teemme – ratkaisuista tukityökaluihin – on suunniteltu mahdollistamaan ihmisille aktiivinen osallistuminen elämässä.

Lue lisääSitoutumisemmeKäyttäjäkokemus

Tieto käyttäjien tarpeista ja haasteista on perusta kaikelle, mitä teemme. Käyttäjätestit, haastattelut, tutkimus – ne kaikki tukevat innovointiamme.

Innovaatiot

Aitoon innovointiin tarvitaan yhteistyötä tutkijoiden, antropologien, kuulokojeiden käyttäjien ja heidän perheidensä kanssa, jotta voimme löytää tapoja täyttää havaittuja tarpeita teknologioidemme avulla.

Mahdollistaminen

Kanavoimme tietomme ihmisistä ratkaisuihin, jotka sopivat erilaisiin elämäntyyleihin ja eri ikäisille ihmisille. Innovointimme ei keskity siihen, mihin tuote pystyy, vaan siihen, miten se voi auttaa sinua.Ollaan yhteydessä

Tämä on kutsu liittyä keskusteluun

Yrityksemme on omistautunut tekemään asiat paremmin ja innovoiva kulttuurimme pyrkii vastaamaan muuttuvan maailman tarpeisiin. Jos olet kuulokojeen käyttäjä tai kuuloalan ammattilainen, kutsumme sinut seuraamaan matkamme edistymistä kohti maailmaa, jossa kuulovikaan ei liity tabuja ja jossa se on helposti ratkaistavissa. Kutsumme sinut myös tekemään enemmän: kommunikoimaan ja osallistumaan. Liity mukaan keskusteluun – ja ratkaisuun.

Ota yhteyttä