•  
  Varmista, että olet 
  rauhallisessa paikassa
 •  
  Aseta äänenvoimakkuus 
  50 prosenttiin
 •  
  Laita 
  kuulokkeet
  päälle