Teknologia

Ääni on vain yksi askel kohti ymmärrystä. Korviesi kuulemat äänet välittyvät aivoihin, jotka tulkitsevat niiden merkityksen. Huonokuuloisen aivot yrittävät paikata äänet, joita ne eivät kuule, ja tämän prosessin vuoksi kuulonalenema voi olla erittäin väsyttävä.

Oticonin kuulokojeet auttavat aivoja ymmärtämään mitä ympärilläsi tapahtuu vähemmällä vaivalla. Kuulokojeiden BrainHearingTM-teknologia auttaa sinua: järjestämään äänet ja havaitsemaan ympäristössäsi äänet niiden avulla, kuulemaan paremmin haastavissa ympäristöissä, osallistumaan keskusteluihin, joissa puhujat vaihtuvat, ja kuuntelemaan omien kuulomieltymystesi mukaisesti.

Ensiluokkainen puheen tunnistus

Speech Guard E säilyttää puheen selkeyden ja yksityiskohdat, jotta sinun on helpompi ymmärtää mitä puhutaan – myös meluisissa ympäristöissä.

Speech Guard tekee maailmasta ja sen äänistä mahdollisimman selkeitä ja erottuvia. Teknologia tarjoaa kliinisesti todistettuja parannuksia puheen ymmärtämiseen meluisissa tilanteissa ja tekee keskusteluihin osallistumisesta helpompaa. Se vähentää puheesta selvää saamiseen tarvittavaa vaivaa ja auttaa sinua valitsemaan ja vaihtamaan keskustelukumppanien välillä.

Paikallista äänilähteet

Spatial Sound tukee aivojen kykyä paikallistaa, mistä äänet tulevat, minkä avulla osaat reagoida keskusteluihin ja sinua ympäröiviin ääniin.

Se, että pystymme määrittämään tarkasti äänten tulosuunnan, on keskeistä arjessamme. Tilan kuuleminen auttaa reagoimaan tarvittavalla tavalla eri suunnista ja lähteistä tuleviin ääniin, joko siirtymällä turvaan tai kääntämällä päätä optimaalisten kuulo-olosuhteiden saavuttamiseksi. Spatial Sound helpottaa sinua havaitsemaan äänten erot korvissa ja hahmottamaan ympäröivää kuulomaailmaasi niiden avulla. Tämän ansiosta suuntaaminen ja äänten paikallistaminen on helpompaa.


Kohdista huomio siihen, mikä on tärkeintä

Free Focusin avulla voit keskittyä tärkeisiin ääniin pysymällä kuitenkin tietoisena ympäristöstäsi. Automaattinen toiminto auttaa sinua vaihtamaan huomiosi keskustelusta toiseen pitäen äänen kirkkaana.

Free Focus tukee aivojen kykyä keskittyä samalla kun ne havaitsevat ja erottelevat ääniä. Se sopeutuu ääniympäristöön automaattisesti ja auttaa keskittymään monimutkaisissa ääniympäristöissä sekä poimimaan kaikki äänisignaalit luonnollista suuntaamista ja paikallistamista varten. Kaikki kuulokojekäyttäjät eivät kuitenkaan tarvitse samanlaista suuntatoimintoa. Free Focus tarjoaa useita eri suuntatoimintotiloja. Kuuloalan ammattilainen säätää asetukset juuri sinulle sopiviksi.


Yksilöi kuulokokemuksesi

YouMatic auttaa sinua kuulemaan äänet luonnollisemmin, niin kuin olet tottunut ne kuulemaan. Oticonin kuulokojeita voidaan hienosäätää niin, että ne vastaavat ainutlaatuista kuuloprofiiliasi ja yksilöllisiä mieltymyksiäsi.

Modernit ja kehittyneet kuulokojeet tarjoavat paljon joustavuutta äänen käsittelyominaisuuksien säätämiseen. YouMatic huomioi käyttäjän mieltymykset ja luo yksilöllisen profiilin, joka takaa tarkan sovituksen heti alusta alkaen. Lopputuloksena on yksilöllisiksi säädetyt kuulokojeet, jotka reagoivat ja vastaavat henkilökohtaisia tarpeitasi ja auttavat sinua havainnoimaan ja nauttimaan äänistä pitkin päivää.


Saat paremmin selvää hiljaisista äänistä

Soft Speech Booster rikastaa ja lisää hiljaisen puheen sisältämien yksityiskohtien kuulemista, samalla kun se pitää huolen äänenlaadun korkeasta tasossa.

Hiljaisten äänten tulkitseminen on keskeinen osa kuullun tulkitsemista – lisäksi ne välittävät yksityiskohtia, jotka auttavat samaan selvää hiljaisesta puheesta. Soft Speech Booster parantaa hiljaisen puheen selvää saamista  jopa 20 % mahdollistaen käyttäjälle suuremman  tyytyväisyyden. Inium Sense -prosessori tarjoaa (kuulokojeen) vahvistusta hiljaiselle puheelle, rikastaen herkkiä hetkiä ja yksityisiä keskusteluja - ilman kiertoa tai äänenlaadun menetystä.

Rentouttavaa kuuntelemista ilman huolta kierrosta

Äänen kierron hallintajärjestelmä kykenee havaitsemaan kiertoriskit nopeasti, ehkäisemään kiertoa tehokkaasti ja poistamaan yllättävän vinkumisen välittömästi

Inium Sense Feedback Shieldin avulla et joudu huolehtimaan kierrosta ja kärsimään sen ongelmista. Äänen kierron hallintajärjestelmä on yhdistelmä uusia teknologioita, jotka mahdollistavat ultranopean kiertoriskien havainnoinnin ja tehokkaan kierron poiston. Se toimii läpinäkyvästi ja astuu kuvaan vain kriittisissä tilanteissa, joissa kierto on todennäköistä, säilyttäen (kuulokojeen) vahvistuksen sekä optimaalisen äänenlaadun ennallaan.


Lisää yksityiskohtia puheeseen

Speech RescueTM säilyttää alkuperäiset puheen yksityiskohdat ja varmistaa niiden alkuperäisyyden ja selkeyden. Se ottaa kopioita korkeataajuuksisista äänistä ja lisää ne matalammille taajuusalueille, jossa aivosi kuulevat ne. Toisin kuin vastaavat teknologiat, Speech Rescue säilyttää alkuperäiset yksityiskohdat paikoillaan ja asettaa niiden kopiot vapaaseen tilaan. 

Speech Guard E ja Speech Rescue - enemmän puheen yksityiskohtia kuin koskaan
Kun Speech Rescue on tehnyt konsonantit, kuten ’s’ ja ’th’, ja muut ratkaisevat korkeataajuiset äänet kuuluviksi, Speech Guard E -kompressioteknologia astuu vuorostaan kehiin tarjoten juuri oikeanlaista vahvistusta korkealaatuiselle äänisignaalille ja säilyttäen samalla äänten voimakkuuserot hiljaisesta voimakkaaseen. Kuulemalla entistä enemmän puhevihjeitä havaitset puhetta selvemmin.

 • Tinnituksen hoito

  Tinnitus SoundSupportTM pitää tinnituksen minimissään.

 • Brainhearing

  Aivot ovat kaikkein tärkein kuulokojeesi. Kerromme miksi.

 • Lataukset ja tuki

  Lue kuulokojeiden huollosta ja puhdistamisesta, langattomien lisätarvikkeiden asentamisesta ja muusta.

 • Löydä kuulokeskus

  Kuuloalan ammattilainen tutkii kuulosi ja suosittelee sinulle sopivaa hoitoa.